Cel konferencji

Obecnie mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem budownictwa komunikacyjnego i nierozerwalnie związaną z tym szeroką potrzebą wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy odpowiedniego projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i obiektów mostowych w nierzadko złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych. W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w już siódmej edycji Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”.

Udział w konferencji rekomendujemy przedstawicielom sektora projektowego, wykonawczego, a także administracyjnego branży drogowo-mostowej.

Dlaczego warto wziąć udział

Card image cap Spotkanie z ekspertami branży drogowo-mostowej
Card image cap Wiedza, dyskusja i wymiana doświadczeń
Card image cap Praktyczne przykłady do wykorzystania w pracy zawodowej
Card image cap Nawiązanie nowych kontaktów biznesowych

PARTNER PLATYNOWY

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY

Patronat honorowy

Ministerstwo Infrastruktury Marszałek Województwa Śląskiego GDDKiA IBDiM Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa PIIB Polski Kongres Drogowy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Polski Związek Pracodawców Budownictwa Stowarzyszenie Producentów Cementu ZDW KATOWICE ZMRP

Prelegenci

Card image cap
Piotr Bętkowski

dr inż.
Politechnika Śląska

Card image cap
Andrzej Ciepiela

Ciepiela Technology Promotion

Card image cap
Tomasz Godlewski

dr hab. inż., prof. ITB,
Instytut Techniki Budowlanej

Card image cap
Marcin Grygierek

dr inż.
Politechnika Śląska

Card image cap
Bartłomiej Grzesik

dr inż.
Politechnika Śląska

Card image cap
Grzegorz Horodecki

dr inż.
Politechnika Gdańska

Card image cap
Łukasz Jarno

dr inż.
JD Engineering

Card image cap
Piotr Kijowski

mgr inż.
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Card image cap
Kamila Kornacka

Tensar Polska

Card image cap
Dominik Małasiewicz

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Card image cap
Grzegorz Markowski

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Card image cap
Piotr Mazurowski

Tensar Polska

Card image cap
Marek Przeradzki

Visolis

Card image cap
Przemysław Rokitowski

dr inż.
Politechnika Śląska

Card image cap
Piotr Rychlewski

mgr inż.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Card image cap
Dariusz Sobala

projektant
STRABAG

Card image cap
Iwo Wituła

Dyrektor Handlowy
Griltex Polska

Program

 • 15:00
  Przyjazd uczestników i zakwaterowanie (od godz. 16:00)

 • 16:00-18:00

  Warsztat pracy – projektowanie i wzmacnianie podłoża

  Więcej informacji wkrótce

 • 19:30
  Kolacja regionalna

 • 8:30-10:00
  Rejestracja uczestników

 • 10:00-10:20
  Uroczyste otwarcie konferencji oraz przemówienia gości

 • 10:20-11:35
  Sesja I

  „Projektowanie oraz budowa dróg i mostów a warunki gruntowe danego regionu”

  Wybrane georyzyka związane z realizacją tuneli komunikacyjnych w gruntach
  Tomasz Godlewski, Instytut Techniki Budowlanej

  tytuł prelekcji wkrótce
  Dominik Małasiewicz, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

  Problemy optymalizacyjne i wykonawcze posadowienia w formule „projektuj i buduj”
  Grzegorz Horodecki, Politechnika Gdańska

  Kompleksowe projektowanie konstrukcji mostowych z uwzględnieniem warunków gruntowych i analizy geotechnicznej. Współpraca Midas Civil + Midas GTS NX – 10 lat Midas IT w Polsce
  dr inż. Łukasz Jarno, JD Engineering

  Dyskusja

 • 11:35-12:00
  Przerwa kawowa

 • 12:00-13:20
  Sesja II

  „Wzmacnianie podłoża i stabilizacja gruntów – sprawdzone materiały i technologie”

  Masowe wzmacnianie podłoża gruntowego
  Piotr Rychlewski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

  Zastosowanie georusztów wielokształtnych do zwiększania trwałości warstw związanych spoiwem
  Piotr Mazurowski, Tensar Polska

  Rodzaje spoiw drogowych i ich prawidłowy dobór w zależności od rodzaju gruntu. Przyszłość spoiw w Polsce
  Marek Przeradzki, Visolis Stabilizacje

  Nowoczesna technologia budowy dróg – z Włoch
  Andrzej Ciepiela, Ciepiela Technology Promotion

  Dyskusja

 • 13:20-14:30
  Obiad

 • 14:30-15:30
  Sesja III

  „Uwarunkowania geotechniczne w budownictwie infrastrukturalnym. Doświadczenia i dobre praktyki"

  Obserwacje i badania istniejącej, nieużytkowanej nawierzchni drogowej ulicy prowadzącej do planowanej strefy ekonomicznej
  Przemysław Rokitowski, Politechnika Śląska

  Nowoczesne rozwiązania firmy Griltex w obszarze infrastruktury. Praktycznie przykłady na bazie realizowanych budów ze szczególnym uwzględnieniem geokomozytów GXP 5+5 DUO oraz DUO L
  Iwo Wituła, Griltex Polska

  Śląskie drogi – aktualne problemy budowy dróg na terenie Górnego Śląska
  Jacek Nowak, Bartłomiej Grzesik, Politechnika Śląska
  REFERAT WYGŁOSZONY ZOSTANIE W GWARZE ŚLĄSKIEJ

 • 15:30-15:50
  Przerwa kawowa

 • 16:50-16:50
  Sesja IV

  „Nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne a specyfika danego regionu – cz. I”

  Wpływ zastosowania zbrojenia warstw asfaltowych geosyntetykami na trwałość oraz nośność nawierzchni
  Piotr Jaskuła, Politechnika Gdańska

  Doświadczenia województwa opolskiego z realizacji inwestycji w obrębie pomnika przyrody na przykładzie budowy drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Alei Lipowej
  Grzegorz Markowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

  Nawierzchnie betonowe – przegląd technologii i kierunki rozwoju
  Piotr Kijowski, Stowarzyszenie Producentów Cementu

  Dyskusja

 • 16:50
  Zakończenie I dnia konferencji

 • 20:00
  Uroczysty bankiet

 • 10:30
  Otwarcie II dnia konferencji

 • 10:30-11:35
  Sesja V

  „Nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne a specyfika danego regionu – cz. II”

  Kolejowe konstrukcje odciążające jako mosty stałe na terenach górniczych
  Piotr Bętkowski, Politechnika Śląska

  Możliwość optymalizacji konstrukcji ścieżek rowerowych w świetle dekarbonizacji
  Kamila Kornacka, Tensar Polska

  Przebudowa wiaduktu kolejowego W8 w Krakowie – ostatni rozdział
  Dariusz Sobala, Strabag

  Dyskusja

 • 11:35-11:55
  Przerwa kawowa

 • 11:55-12:55
  Sesja VI

  „Nawierzchnie drogowo-mostowe: materiały, technologie i przykładowe rozwiązania”

  Założenia i realizacja nawierzchni betonowych w tunelach drogowych TS-32 i TS-26 w ciągu drogi ekspresowej S3 pomiędzy węzłem Bolków a węzłem Kamienna Góra Północ
  Lidia Markowska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

  tytuł prelekcji wkrótce

  Doświadczenia z 18-letnich obserwacji drogi kołowej poddanej wpływom eksploatacji górniczej
  Marcin Grygierek, Politechnika Śląska

  Dyskusja

 • 13:00
  Zakończenie konferencji

 • 13:00-14:00
  Obiad i wyjazd uczestników

Poprzednie edycje

5-7 października br. odbyła się VI edycja Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”. Wydarzenie zorganizowała redakcja „Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Mosty”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Marszałek Województwa Śląskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Kongres Drogowy, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas trzech dni uczestnicy Konferencji mieli możliwość wzięcia udziału zarówno w sesjach merytorycznych, jak i w wycieczce regionalnej do Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Ponadto plan wydarzenia zakładał także debatę poświęconą wpływowi obecnej sytuacji prawno-gospodarczej na realizację inwestycji drogowo-mostowych.

Projektowanie oraz budowa dróg i mostów a warunki gruntowe

Pierwszą sesję merytoryczną rozpoczęło wystąpienie dr hab. inż. Krzysztofa Trojnara (prof. PRz, Politechnika Rzeszowska), który zaprezentował doświadczenia i dobre praktyki innowacyjnego wykonywania pali fundamentowych z uwzględnieniem zmienności warunków geotechnicznych podłoża. Następnie dr hab. inż. Arkadiusz Madaj (prof. PP, Politechnika Poznańska) podjął temat dotyczący zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska jako ważnych kryteriów oceny inwestycji drogowej. W dalszej części dr inż. Karol Rzepa (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) zapoznał słuchaczy z zagadnieniem trwałości wybranych kruszyw wapiennych w warunkach oddziaływania środowiska alkalicznego. Na koniec sesji mgr inż. Piotr Rychlewski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) przedstawił zastosowanie technologii Trenchmixing do posadawiania obiektów inżynierskich i realizacji konstrukcji oporowych.

Wzmacnianie podłoża i stabilizacja gruntów – sprawdzone materiały i technologie

Podczas drugiej sesji dr inż. Grzegorz Horodecki (Politechnika Gdańska) omówił przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie geotechniki w formule Buduj i Projektuj i Buduj. Jako drugi głos zabrał Piotr Mazurowski (Tensar Polska), prezentując najnowszy produkt firmy Tensar InterAx – najnowszą generację georusztów do stabilizacji kruszywa. Na koniec sesji Radosław Włodarski (Leca Polska) wygłosił referat pt.: „Leca® KERAMZYT jako rozwiązanie problemu posadowienia na słabonośnych gruntach”.

Uwarunkowania geotechniczne w budownictwie infrastrukturalnym

W tej części wydarzenia jako pierwszy wystąpił dr hab. inż. Tomasz Godlewski (prof. ITB, Instytut techniki Budowlanej), omawiając wykorzystanie zależności lokalnych w interpretacji badań podłoża jako dobrą praktykę wyznaczania parametrów do projektowania. Kolejno Marcin Itczak (Keller Polska) przytoczył przykład wykorzystania zabezpieczenia skarp dla potrzeb wykonania portali tunelowych na budowie drogi ekspresowej S1 (obejście Węgierskiej Górki). Następnie dr inż. Dariusz Sobala (Strabag) zaprezentował mosty i wiadukty kolejowe typu network arch w Krakowie. Na koniec sesji Łukasz Jarno (JD Engineering Łukasz Jarno) zreferował parametryczne modelowanie obiektów mostowych i wyniki prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie.

Budownictwo mostowe i tunelowe w Polsce – stan obecny i perspektywy

Sesja czwarta rozpoczęła się od omówienia aktualnych problemów budownictwa tunelowego w Polsce – temat przedstawił prof. dr hab. inż. Marek Cała (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska), omawiając wytyczne oceny nośności istniejących mostów drogowych. Sesję zakończył referat prof. dr. hab. inż. Marka Salamaka (Politechnika Śląsk) dotyczący cyfryzacji procesów w zakresie realizacji i utrzymania obiektów mostowych.

Wykład specjalny – Narodowa zimowa wyprawa na K2

Na zakończenie dnia uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu specjalnego przygotowanego przez Piotra Tomalę – polskiego podróżnika, taternika, alpinisty oraz himalaisty, który opowiedział o narodowej zimowej wyprawie na szczyt K2. Podczas wykładu uczestnicy mieli możliwość zobaczenia autorskich zdjęć wykonanych podczas wyprawy przez Piotra.

Ekspert drogowo-mostowy

Jak co roku, podczas uroczystego bankietu organizatorzy przyznali autorskie wyróżnienie  „Ekspert drogowo-mostowy”. Nagroda ta przyznawana jest osobom, które swoim zaangażowaniem wyróżniają się w branży oraz swoją codzienną pracą. Tytuł podczas tegorocznego wydarzenia odebrali Michał Gołos (Tensar Polska), Waldemar Królikowski (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) oraz Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska).

Debata tematyczna

Drugiego dnia odbyła się niezwykle ciekawa debata poświęcona wpływowi obecnej sytuacji prawno-gospodarczej na realizację inwestycji drogowo-mostowych, a także dostępność oraz cenę produktów i usług. Jej moderatorem był Konrad Wyrwas, dyrektor ds. strategii rozwoju Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Uczestnikami debaty byli specjaliści ściśle związani z branżą:  Barbara Dzieciuchowicz (prezes zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa), Piotr Miąso (dyrektor, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie), Grzegorz Senftleben (członek zarządu, Zaberd) oraz Jan Styliński (prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa).

Nawierzchnie drogowo-mostowe – rozwiązania materiałowe i technologiczne

Ostatnią sesję rozpoczął prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska), omawiając nowy katalog typowych nawierzchni drogowych obiektów mostowych. Następnie Michał Gołos (Tensar Polska) zaprezentował techniczne i środowiskowe korzyści zbrojenia nakładek asfaltowych kompozytem strukturalnym. Kolejno prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski (Politechnika Warszawska) wygłosił referat pt.: „Trwałość zmęczeniowa modyfikowanych kompozytów mineralno-asfaltowych”. Kończąc merytoryczną część spotkania wystąpił Zbigniew Pilch (Stowarzyszenie Producentów Cementu), omawiając kwestie dotyczące nawierzchni betonowych oraz ich wymagań technicznych.

Podsumowanie
Redakcja „Magazynu Autostrady” i czasopisma „Mosty” dziękuje uczestnikom za liczne przybycie, a prelegentom i opiekunom sesji – za wsparcie merytoryczne. Natomiast sponsorom i partnerom – za zaangażowanie, życzliwość, a także wsparcie działań związanych z organizacją wydarzenia. Już dziś zapraszamy Państwa na VII edycję konferencji, która odbędzie się w październiku 2023 r.

Galeria

Pliki do pobrania

Doświadczenia i dobre praktyki innowacyjnego wykonywania pali fundamentowych z uwzględnieniem zmienności warunków geotechnicznych podłoża - Krzysztof Trojnar, Politechnika Rzeszowska, Aleksander Siry Doswiadczenia-i-dobre-praktyki-wykonywania-pali-Krzysztof-Trojnar.pdf
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska jako ważne kryteria oceny inwestycji drogowej - Arkadiusz Madaj, Politechnika Poznańska Zapewnienie-zrowonowazonego-rozwoju-i-ochrona-srodowiska-Arkadiusz-Madaj.pdf
Trwałość wybranych kruszyw wapiennych w warunkach oddziaływania środowiska alkalicznego - Karol Rzepa, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Trwalosc-kruszyw-wapiennych-w-warunkach-oddzialywania-srodowiska-alkalicznego-Karol-Rzepa.pdf
Zastosowanie technologii Trenchmixing do posadawiania obiektów inżynierskich i realizacji konstrukcji oporowych - Piotr Rychlewski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zastosowanie-technologii-Trenchmixing-do-posadawiania-obiektow-inzynierskich-Piotr-Rychlewski.pdf
Przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie geotechniki w formule Buduj i Projektuj i Buduj - Grzegorz Horodecki, Politechnika Gdańska Przygotowanie-inwestycji-infrastrukturalnych-w-zakresie-geotechniki-Grzegorz-Horodecki.pdf
Tensar InterAx – najnowsza generacja georusztów do stabilizacji kruszywa - Piotr Mazurowski, Tensar Polska Tensar-InterAx-najnowsza-generacja-georusztow-do-stabilizacji-kruszywa-Piotr-Mazurowski.pdf
Leca® KERAMZYT jako rozwiązanie problemu posadowienia na słabonośnych gruntach - Radosław Włodarski, LECA Polska Leca-KERAMZYT-jako-rozwiazanie-problemu-posadowienia-na-slabonosnyc-gruntach-Radoslaw-Wlodarski.pdf
Wykorzystanie zależności lokalnych w interpretacji badań podłoża jako dobra praktyka wyznaczania parametrów do projektowania - Tomasz Godlewski, Instytut Techniki Budowlanej Wykorzystanie-zaleznosci-lokalnych-w-interpretacji-badan-podloza-Tomasz-Godlewski.pdf
Zabezpieczenie skarp dla potrzeb wykonania portali tunelowych na budowie drogi ekspresowej S1 (obejście Węgierskiej Górki) - Marcin Itczak, Keller Polska Zabezpieczenie-skarp-dla-potrzeb-wykonania-portali-tunelowychna-budowie-s1-Marcin-Itczak.ppsx
Mosty i wiadukty kolejowe typu network arch w Krakowie - Dariusz Sobala, Strabag Mosty-i-wiadukty-typu-network-arch-w-Krakowie-Dariusz-Sobala.pdf
Parametryczne modelowanie obiektów mostowych. Wyniki prac badawczo - rozwojowych - Łukasz Jarno, JD Engineering Łukasz Jarno Parametryczne-modelowanie-obiektow-mostowych-Lukasz-Jarno.pdf
Aktualne problemy budownictwa tunelowego w Polsce - Marek Cała, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Aktualne-problemy-budownictwa-tunelowego-w-Polsce-Marek-Cala.pdf
Wytyczne oceny nośności istniejących mostów drogowych - Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska Wytyczne-oceny-nosnosci-istniejacych-mostow-drogowych-Tomasz-Siwowski.pdf
Cyfryzacja procesów w zakresie realizacji i utrzymania obiektów mostowych - Marek Salamak, Politechnika Śląska Cyfryzacja-procesow-w-zakresie-realizacji-i-utrzymania-obiektow-mostowych-Marek-Salamak.pdf
Nowy katalog typowych nawierzchni drogowych obiektów mostowych - Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska Nowy-katalog-typowych-nawierzchni-drogowych-obiektow-mostowych-Tomasz-Siwowski.pdf
Techniczne i środowiskowe korzyści zbrojenia nakładek asfaltowych kompozytem strukturalnym - Michał Gołos, Tensar Polska Techniczne-i-srodowiskowe-korzysci-zbrojenia-nakladekaasfaltowych-kompozytem-strukturalnym-Michal-Golos.pdf
Trwałość zmęczeniowa modyfikowanych kompozytów mineralno-asfaltowych - Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska Trwalosc-zmeczeniowa-modyfikowanych-kompozytow-mineralno-asfaltowych-Piotr-Radziszewski.pdf
Nawierzchnie betonowe – wymagania techniczne. Dzisiaj i jutro - Zbigniew Pilch, Stowarzyszenie Producentów Cementu Nawierzchnie-betonowe-wymagania-techniczne-dzisiaj-i-jutro-Zbigniew-Pilch.pdf

5-7 października br. w Katowicach odbyła się piąta jubileuszowa edycja Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” zorganizowana przez redakcje „Magazynu Autostrady” i „Mostów”.

Od pięciu lat Konferencja Drogowo-Mostowa integruje dwie branże – drogową i mostową. Tegoroczna, jubileuszowa edycja odbyła się w formule hybrydowej łączącej tradycyjne spotkanie z aktywnością online na dedykowanej platformie streamingowej. Podczas trzydniowej Konferencji odbyło się pięć sesji tematycznych, w trakcie których wygłoszono dziewiętnaście referatów oraz zorganizowano debatę poświęconą trwałym rozwiązaniom materiałowym i technologicznym nawierzchni. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonała redaktor zarządzająca „Magazynu Autostrady” – Anna Górska-Zychla wraz z redaktor zarządzającą czasopisma „Mosty” – Marleną Machurą.

Projektowanie oraz budowa dróg i mostów a warunki gruntowe

Podczas pierwszej sesji merytorycznej uczestnicy mieli możliwość wysłuchania tematyki poświęconej projektowaniu oraz budowie dróg i mostów. Jako pierwsza wystąpiła Małgorzata Półtorak (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach), która zaprezentowała historię ograniczenia hałasu od dylatacji na podstawie estakady w ciągu autostrady A1 w Knurowie. Następnie Grzegorz Markowski (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu) omówił doświadczenia Województwa Opolskiego z realizacji nawierzchni betonowej na drogach wojewódzkich, na przykładzie obwodnicy Malni i Choruli. Następnie Marta Wójcik-Wiśniewska (Orlen Asfalt) zaprezentowała wpływ interakcji pojazd-droga na zniszczenie zmęczeniowe nawierzchni asfaltowej. Z kolei Dariusz Sobala, kontynuując prezentację przedstawioną w 2018 roku zaprezentował rewitalizację i rozbudowę wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką w Krakowie. Na koniec pierwszej sesji Wojciech Sorociak (Politechnika Śląska, Eurovia) oraz Oliwia Merska (Eurovia Polska) omówili metody wzmacniania gruntów.

Warunki gruntowe. Wzmacnianie podłoża i stabilizacja gruntów

Sesja druga podzielona została na dwie części. W części pierwszej najpierw wystąpił Maciej Kumor (Politechnika Bydgoska), przedstawiając grunty organiczne w podłożu drogi ekspresowej i możliwe problemy geotechniczne. Dalej Piotr Mazurowski (Tensar Polska) omówił ograniczenie zużycia deficytowych kruszyw dzięki optymalizacji nawierzchni. Na koniec pierwszej części Grzegorz Horodecki (Politechnika Gdańska) zaprezentował temat pt. „Projektowanie i rozpoznanie geotechniczne w różnych formułach kontraktowych”.

W części drugiej Radosław Włodarski (Leca Polska) omówił tematykę dotyczącą keramzytu w geotechnice i inżynierii lądowej. Jako drugi Marcin Grygierek (Politechnika Śląska) przedstawił doświadczenia z badań mieszanek niezwiązanych stabilizowanych trójosiowym georusztem o sztywnych monolitycznych węzłach. Ostatnią prelekcję wygłosili Łukasz Chady (Pianobeton Wajm) oraz Marcin Bilski (Zakład Budownictwa Drogowego, Politechnika Poznańska), omawiając tanie i trwałe nawierzchnie drogowe z zastosowaniem pianobetonu (konstrukcje półpodatne).

Nawierzchnie – dobór materiałów i technologii – cz. I

Na początek Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska) oraz Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska) omówili tematykę nawierzchni betonowych na obiektach mostowych. Następnie Piotr Radziszewski (Politechnika Warszawska) zaprezentował zbrojone włóknami kompozyty asfaltowe o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej. Trzecią prelekcję wygłosił Marek Fecko (LOTOS Asfalt), przedstawiając nowoczesne nawierzchnie drogowe z asfaltami modyfikowanymi.

Nawierzchnie – dobór materiałów i technologii – cz. II

Na początek Adam Liphardt (Politechnika Warszawska) przedstawił temat poświęcony ocenie możliwości stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych w technologii na ciepło. Drugą prelekcję sesji przedstawił Przemysław Rokitowski (Politechnika Śląska), prezentując temat pt. „Problematyka występowania niekorzystnych warunków wodnych w podłożu gruntowym i dolnych warstwach konstrukcji nawierzchni w aspekcie trwałości i nośności nawierzchni drogowej”.

Budownictwo mostowe i tunelowe – technologie, realizacje, dobre praktyki

Podczas ostatniej sesji wygłoszone zostały trzy referaty. W pierwszej kolejności swój referat wygłosili: Marek Cała, Antoni Tajduś, Agnieszka Stopkowicz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza), przedstawiając aktualne problemy projektowania obudowy tuneli w południowej Polsce. Następnie Tomasz Siwowski oraz Maciej Kulpa (Politechnika Rzeszowska) przedstawili najdłuższy w Polsce obiekt mostowy z kompozytów FRP. Ostatnią prezentację wygłosił Krzysztof Żółtowski (Politechnika Gdańska), przedstawiając temat awarii przyczółków Mostu Siennickiego przez Martwą Wisłę w Gdańsku.

Debata

Tegoroczna debata poświęcona została trwałym rozwiązaniom materiałowym i technologicznym nawierzchni. Moderatorem był Piotr Rychlewski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Głos w debacie zabrali: Krzysztof Błażejowski (ORLEN Asfalt), Łukasz Bargenda (Budimex), Dariusz Sobala (STRABAG) oraz Michał Gołos (Tensar Polska). Podczas debaty uczestnicy wspólnie omówili, m.in. zagadnienia związane z geotechniką w budownictwie i rozwojem technologii oraz aktualną problematykę związaną z materiałami.

Ekspert drogowo-mostowy

Podczas uroczystego bankietu odbywającego się na zakończenie drugiego dnia konferencji redakcje „Magazynu Autostrady” i „Mostów” przyznały wyróżnienia „Ekspert drogowo-mostowy”, aby wyrazić uznanie dla osób zasłużonych w branży drogowo-mostowej. W tym roku nagrodzono: Krzysztofa Żółtowskiego, Igora Ruttmara oraz Piotra Rychlewskiego. Każdego z laureatów cechują: profesjonalizm, godna podziwu aktywność opiniodawcza, a także zasoby wiedzy i doświadczeń praktycznych.

 Podsumowanie

Redakcje „Magazynu Autostrady” i czasopisma „Mosty” dziękują uczestnikom za liczne przybycie, prelegentom i opiekunom sesji – za wsparcie merytoryczne, zaś sponsorom i partnerom – za zaangażowanie, życzliwość, a także wsparcie działań związanych z organizacją piątej edycji Konferencji Drogowo- Mostowej.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na VI edycję wydarzenia planowaną na październik 2022 r.

Galeria

Pliki do pobrania

Estakada w ciągu autostrady A1 w Knurowie - historia ograniczania hałasu od dylatacji - Małgorzata Półtorak, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach estakada-w-ciagu-autostrady-a1-w-knurowie-Malgorzata-Poltorak.pdf
Doświadczenia województwa opolskiego z realizacji nawierzchni betonowej na drogach wojewódzkich, na przykładzie obwodnicy Malni i Choruli - Grzegorz Markowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu doswiadczenia-wojewodztwa-opolskiego-z-realizacji-nawierzchni-betonowej-Grzegorz-Markowski.pdf
Wpływ interakcji pojazd-droga na zniszczenia zmęczeniowe nawierzchni asfaltowej - Marta Wójcik-Wiśniewska, ORLEN Asfalt wplyw-interakcji-pojazd-droga-na-zniszczenia-zmeczeniowe-Marta-Wojcik-Wisniewska.pdf
Rewitalizacja i rozbudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką w Krakowie - ciąg dalszy prezentacji z 2018 roku - Dariusz Sobala, Strabag rewitalizacja-i-rozbudowa-wiaduktu-kolejowego-w-krakowie-Dariusz-Sobala.pdf
Metody wzmacniania gruntów - Wojciech Sorociak, Politechnika Śląska, Eurovia Polska, Oliwa Merska, Eurovia Polska metody-wzmacniania-gruntow-Wojciech-Sorociak.pdf
Ograniczenie zużycia deficytowych kruszyw dzięki optymalizacji nawierzchni z wykorzystaniem georusztów heksagonalnych - Piotr Mazurowski, TENSAR Polska ograniczenie-zuzycia-deficytowych-kruszyw-dzieki-optymalizacji-nawierzchni-Piotr-Mazurowski.ppsx
Keramzyt w geotechnice i inżynierii drogowej - Radosław Włodarski, LECA Polska kermazyt-w-geotechnice-i-inzynierii-drogowej-Radoslaw-Wlodarski.pdf
Tanie i trwałe nawierzchnie drogowe z zastosowaniem pianobetonu (konstrukcje półpodatne) - Łukasz Chady, Pianobeton WAJM, Marcin Bilski, Politechnika Poznańska tanie-i-trwale-nawierzchnie-drogowe-z-zastosowaniem-pianobetonu-lukasz-chady-marcin-bilski.pdf
Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych - Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska, Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska nawierzchnie-betonowe-na-obiektach-mostowych-Tomasz-Siwowski.pdf
Zbrojone włóknami kompozyty asfaltowe o zwiększonej trwałości ekploatacyjnej - Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska zbrojone-wloknami-kompozyty-asfaltowe-o-zwiekszonej-trwalosci-Piotr-Radziszewski.pdf
Nowoczesne nawierzchnie drogowe z asfaltami wysokomodyfikowanymi - Marek Fecko, LOTOS Asfalt Nowoczesne-nawierzchnie-drogowe-z-asfaltami-wysokomodyfikowanymi-Marek-Fecko.pdf
Ocena możliwości stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych w technologii na ciepło - Adam Liphardt, Politechnika Warszawska ocena-mozliwosci-stosowania-asfaltow-wysokomodyfikowanych-Adam-Liphardt.pdf
Problematyka występowania niekorzystnych warunków wodnych w podłożu gruntowym i dolnych warstwach konstrukcji nawierzchni w aspekcie trwałości i nośności nawierzchni drogowej - Przemysław ROkitowski, Politechnika Śląska problematyka-wystepowania-niekorzystnych-warunkow-wodnych-Przemyslaw-Rokitowski.pdf
Aktualne problemy projektowania obudowy tuneli w południowej Polsce - Marek Cała, AGH Akademia Górnicz-Hutnicza w Krakowie aktualne-problemy-projektowania-tuneli-Marek-Cala.pdf
Najdłuższy w Polsce obiekt mostowy z kompozytów FRP - Tomasz Siwowski, Maciej Kulpa, Politechnika Rzeszowska najdluzszy-w-polsce-obiekt-mostowy-z-kompozytow-frp-Tomasz-Siwowski.pdf
Awaria przyczółków Mostu Siennickiego przez Martwą Wisłę w Gdańsku - Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska awaria-przyczolkow-mostu-siennickiego-w-gdansku-Krzysztof-Zoltowski.pdf

Tegoroczna edycja, pomimo swojej niestandardowej formuły, gdzie spotkanie na żywo zostało zastąpione transmisją online, niezmiennie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem jej odbiorców. W czasie dwudniowego wydarzenia odnotowano obecność blisko czterystu uczestników przed odbiornikami! Zmiany w realizacji konferencji nie wpłynęły na jej wysoki poziom merytoryczny, który jest podkreślany od lat. Zgodnie z planem odbyły się cztery sesje tematyczne, podczas których wygłoszono czternaście referatów, a także dwie debaty. Transmisja przebiegła bez problemów technicznych.

14 referatów
4 sesje
400 uczestników
2 debaty

Galeria

Pliki do pobrania

Materiał dodatkowy: MOSTY 3_2020 MOSTY-3_2020.pdf
Materiał dodatkowy: Magazyn Autostrady 4_2020 Magazyn-Autostrady-4_2020.pdf
Materiał dodatkowy: Magazyn Autostrady 5_2020 Magazyn-Autostrady-5_2020.pdf
MATERIAŁ DODATKOWY: Odpowiedzi na pytania uczestników do referatów i debat Material-dodatkowy_Odpowiedzi-na-pytania-uczestnikow-do-referatow-i-debat.pdf
Michał Piątek (GDDKiA Katowice): Zarys problematyki zarządzania drogami krajowymi na terenach objętych wpływem podziemnej eksploatacji górniczej na przykładzie dróg zarządzanych przez GDDKiA o. Katowice Michal_Piatek_GDDKiA_Katowice.pdf
Piotr Mazurowski (Tensar Polska): Zastosowanie georusztów heksagonalnych do wzmacniania podłoża gruntowego w świetle wymagań Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych Piotr_Mazurowski_Tensar_Polska.pdf
Materiał dodatkowy: Geosyntetyki Tensar w inżynierii lądowej i wodnej TENSAR POLSKA Geosyntetyki-Tensar-w-inzynierii-ladowej-i-wodnej-TENSAR-POLSKA.pdf
Materiał dodatkowy: System optymalizacji nawierzchni Spectra TENSAR POLSKA System-optymalizacji-nawierzchni-Spectra-TENSAR-POLSKA.pdf
Materiał dodatkowy: Wzmacnianie podłoża TENSAR POLSKA Wzmacnianie-podloza-TENSAR-POLSKA.pdf
Grzegorz Horodecki (Politechnika Gdańska): Przygotowanie inwestycji drogowo-mostowej w zakresie geotechniki - wybrane problemy Grzegorz_Horodecki_Politechnika_Gdanska.ppsx
Radosław Włodarki (Leca Polska): Techniki odciążania konstrukcji na słabonośnych gruntach lekkim kruszywem keramzytowym Radoslaw_Wlodarski_Leca_Polska.pdf
Materiał dodatkowy: LECA Keramzyt geotechniczny LECA-Keramzyt-geotechniczny.pdf
Piotr Rychlewski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów): Zatosowanie ciągłego wzmocnienia podłoża w budownictwie infrastrukturalnym Piotr_Rychlewski_IBDiM.ppsx
Dominik Małasiewicz (Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego): Stabilizacja i uzdatnianie gruntów przy użyciu wapna palonego i spoiw wapiennych Dominik_Malasiewicz_SPW.ppsx
Marek Przeradzki (Visolis): Stabilizacja preparatem jonowymiennym jako alternatywa dla wymiany gruntów Marek_Przeradzki_Visolis.pdf
Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski): Praktyczne doświadczenia ze stosowania nawierzchni MMA z asfaltów modyfikowanych gumą na obiektach mostowych Adam_Wysokowski_Uniwersytet_Zielonogorski.ppsx
Marek Dmochowski (Cemex Polska): Betony nawierzchniowe z eksponowanym kruszywem - aspekty trwałościowe Marek_Dmochowski_Cemex_Polska.ppsx
Materiał dodatkowy: Deco Konstancin Cemex Polska Deco-Konstancin-Cemex-Polska.mp4
Materiał dodatkowy: Insularis Piano 800 FullHD v2 Cemex Polska Insularis-Piano-800-FullHD-v2-Cemex-Polska.mp4
Marcin Grygierek (Politechnika Śląska): Problematyka funkcjonowania wspólnej nawierzchni torowiska tramwajowego i drogi kołowej wykonanej z płyt betonowych posadowionych na macie wibroizolacyjnej Marcin_Grygierek_Politechnika_Slaska.ppsx
Marcin Grygierek: Film do prezentacji Marcin_Grygierek_film.mp4
Przemysław Ostrowski, Wiktoria Baranowska (ORLEN Asfalt): Metody wzmacniania nawierzchni asfaltowych dopasowane do nośności korpusu drogowego Przemyslaw_Ostrowski_Wiktoria_Baranowska_ORLEN_Asfalt.ppsx
Materiał dodatkowy: Prezentacja handlowa ORLEN Asfalt sp. z o.o. Prezentacja-handlowa-ORLEN-Asfalt-.ppsx
Kazimierz Gwizdała (Politechnika Gdańska), Przemysław Kęsik (Aarsleff): Posadowienie obiektów mostowych, pale wiercone i przemieszczeniowe Kazimierz_Gwizdala_Politechnika_Gdanska_Przemyslaw_Kesik_Aarsleff.ppsx
Materiał dodatkowy: AARSLEFF interaktywny folder AARSLEFF-interaktywny-folder.pdf
Aleksander Duda (Politechnika Rzeszowska): Zmiana technologii budowy wiaduktu w km 89,643 na szlaku Idzikowice - Opoczno Płd w ramach projektu Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa, etap II Aleksander_Duda_Politechnika_Rzeszowska.ppsx
Aleksander Duda: Film do prezentacji Aleksander_Duda_film_do_prezentacji.mp4
Adam Miziewicz (GDDKiA Kraków): Aspekty społeczne i techniczne projektowania tuneli w ciągu drogi ekspresowej S52 - Północna Obwodnica Krakowa Adam_Miziewicz_GDDKiA_Krakow.ppsx
Materiał dodatkowy: LOTOS_Asfalt_MODBIT_HiMA LOTOS_Asfalt_MODBIT_HiMA.pdf
Materiał dodatkowy: LOTOS_Asfalty_WMA LOTOS_Asfalty_WMA.pdf
Materiał dodatkowy: Katalog AS 2020 Katalog-AS-2020.pdf
Materiał dodatkowy: TAURONIT D TAURONIT-D.pdf
Materiał dodatkowy: TAURONIT H TAURONIT-H.pdf

Podczas trzydniowej konferencji, w której wzięło udział 214 osób, odbyło się siedem sesji tematycznych, w trakcie których wygłoszono 30 referatów. Największym atutem spotkania jest zaangażowanie prelegentów na co dzień związanych ze środowiskiem akademickim, a także praktyków realizujących inwestycje infrastrukturalne. Wydarzenie z każdym rokiem zdobywa nowych sympatyków, zyskując przy tym na wartości zarówno merytorycznej, jak i na liczbie uczestników.

Uczestnicy III edycji konferencji to m.in. inżynierowie, specjaliści (30%), kierownicy i managerowie niższego szczebla (25%), dyrektorzy i managerowie wyższego szczebla (23%), prezesi, właściciele firm, członkowie zarządu (15%), pracownicy naukowi (9%). Reprezentowali oni różne sektory – firmy produktowe i usługowe (26%), firmy projektowe (21%), wykonawców (20%), zamawiających i administrację publiczną (20%), uczelnie, instytucje, firmy doradczo-konsultingowe (13%).

214 UCZESTNIKÓW
30 REFERATÓW
9 STOISK FIRMOWYCH
2 DEBATY

Galeria

​II edycja Konferencji Drogowo-Mostowej odbyła się 3-5 października 2018 r. Sukces pierwszej edycji wydarzenia i coraz większe nim zainteresowanie zarówno potencjalnych uczestników, jak i prelegentów, poskutkowało decyzją o zwiększeniu liczby sesji merytorycznych oraz przedłużeniu konferencji o jeden dzień. Istotą ówczesnego spotkania było kompleksowe połączenie tematyki projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i mostów na m.in. skomplikowanych terenach gruntowych.

194 UCZESTNIKÓW
28 PRELEGENTÓW
32 TEMATY
10​ STOISK FIRMOWYCH

Galeria

I edycja Konferencji Drogowo-Mostowej odbyła się 4-5 października 2017 r. Pomimo swojego debiutu, konferencja została bardzo dobrze oceniona zarówno przez wykładowców, jak i jej uczestników oraz partnerów. Podkreślono szczególną wagę poruszanej tematyki, jako że procesy naturalne powinny być wyjątkowo starannie i wszechstronnie poznane oraz właściwie, jako sztuka geotechniczna, docenione w każdym przedsięwzięciu budownictwa drogowo-mostowego.

1​86 UCZESTNIKÓW
​26 PRELEGENTÓW
34 TEMATY
14 STOISK FIRMOWYCH

Galeria

Miejsce konferencji i propozycja zakwaterowania

Hotel Novotel w Katowicach

Hotel Novotel w Katowicach

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Hotelu Novotel w Katowicach, położonym w ścisłym centrum miasta. Komfortowe i dobrze wyposażone sale konferencyjne gwarantują świetne warunki
do wysłuchania referatów i zdobywania wiedzy. Sale wykładowe usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie części wystawienniczej.

Hotel Ibis budget Katowice Centrum

Hotel Ibis budget Katowice Centrum

Hotel ibis budget Katowice Centrum znajduje się bezpośrednio przy Hotelu Novotel Katowice Centrum, zatem jest wygodną alternatywną opcją zakwaterowania dla uczestników konferencji. Cechuje się dobrą jakością w świetnej cenie.

Możliwości udziału

Koszty uczestnictwa
PAKIET STANDARD

PAKIET STANDARD

1 990 zł netto

Zgłoś udział
PAKIET PRENUMERATOR

PAKIET PRENUMERATOR

1 791 zł netto

Zgłoś udział
PAKIET TRZECIA OSOBA MINUS 50%

PAKIET TRZECIA OSOBA MINUS 50%

4 975 zł netto

Zgłoś udział

W cenie:

• dwa dni sesji merytorycznych,
• warsztaty,
• obiady i przerwy kawowe,
• uroczysty bankiet,
• kolacja regionalna,
• materiały konferencyjne.

*Cena uczestnictwa nie zawiera kosztów noclegu oraz opłaty parkingowej

Zgłoś udział

* Wymagane pola

Jeżeli reprezentujesz jednostkę publiczną i udział w konferencji w całości finansowany jest ze środków publicznych, szkolenie jest zwolnione z naliczenia podatku VAT. Aby uzyskać możliwość zwolnienia z VAT-u, w celu rejestracji skontaktuj się z organizatorem: Daria Pilch, d.pilch@elamed.pl, tel. 500 039 693.

Twoje dane
Dane do faktury/wysyłki

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Elamed Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-203), przy al. Roździeńskiego 188 c. NIP: 954-257-33-00, REGON: 240514233, KRS 0000411505 (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS), tel.: 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl. Szersze informacje, jak przetwarzamy dane osobowe opisane są w polityce prywatności oraz na stronie zgoda-status.elamed.pl

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.