HOTEL NOVOTEL, KATOWICE, 3-5 PAŹDZIERNIKA 2018

  O NAS

  „Magazyn Autostrady” i pismo „Mosty” są częścią jednego z największych wydawnictw specjalistycznych w Polsce – Elamed Media Group. Od ponad 25 lat dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, stale podnosząc swoje kompetencje rozszerzając działalność firmy o kolejne zagadnienia.

  Zajmujemy wiodącą pozycję na rynku czasopism branżowych z zakresu projektowania, budowy i utrzymania dróg i mostów. Jesteśmy pomocnym i niezbędnym narzędziem w poznawaniu najnowszych trendów w branży. Czasopisma tworzone są przez największe autorytety z zakresu budownictwa drogowo-mostowego w Polsce.

  Poza standardową działalnością wydawniczą realizujemy specjalistyczne konferencje mające na celu dostarczenie wiedzy praktycznej oraz stanowiące platformę wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów biznesowych. Uczestnikami tych wydarzeń są zarówno projektanci i wykonawcy, jak i przedstawiciele administracji publicznej i świata nauki.

  Galeria

  Dzień 1

  – 3.10.2018 r.

  Bankiet

  – 3.10.2018 r.

  Dzień 2

  – 4.10.2018 r.

  Wycieczka techniczna

  Elektrownia/Nikiszowiec

  – 5.10.2018 r.

  Wycieczka techniczna

  Kopalnia Guido

  – 5.10.2018 r.

  PIERWSZA EDYCJA

  Zobacz fotorelację z pierwszej edycji Konferencji Drogowo-Mostowej.

  Konferencja „Trudne Warunki Gruntowe a Projektowanie Dróg i Mostów” odbyła się w dniach 4-5 października 2017 r.

  Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji przygotowanych przez 26 prelegentów podczas siedmiu sesji tematycznych.

  Galeria zdjęć i podsumowanie tegorocznej edycji konferencji już wkrótce!

  ZOBACZ PIERWSZĄ EDYCJĘ »
  185

  UCZESTNIKÓW

  26

  PRELEGENTÓW

  34

  TEMATY

  14

  STOISK FIRMOWYCH

  ZAKRES TEMATYCZNY

   

  • Projektowanie dróg i mostów na gruntach skomplikowanych

  • Fundamentowanie obiektów mostowych

  • Uwarunkowania geotechniczne a wybór metody budowy dróg i mostów

  • Nawierzchnie - dobór materiałów i technologii

  • Asfaltowe i betonowe nawierzchnie drogowe - przykłady realizacji

  • Programy wspomagające projektowanie i budowę dróg i mostów

  • Zarządzanie infrastrukturą drogową - na przykładzie realizacji ogólnopolskich

  • Doświadczenia i dobre praktyki zrealizowanych dróg i mostów śląskich

  • Wpływ eksploatacji górniczej na drogi szybkiego ruchu i obiekty mostowe

  SPONSOR PLATYNOWY

  SPONSOR SREBRNY

  CEMEX
  Lotos Asfalt

  PARTNER

  Prelegenci

  ŚP. dr hab. inż. prof. PG

  Adam Bolt

  Politechnika Gdańska

  prof. dr hab. inż.

  Kazimierz Gwizdała

  Politechnika Gdańska

  dr inż.

  Marcin Grygierek

  Politechnika Śląska

  dyrektor

  Michał Mendrok

  GDDKiA o. w Katowicach

  dr hab. inż., prof UZ

  Adam Wysocki

  Uniwersytet Zielonogórski

  Kierownik

  Zbigniew Suchorab

  TPA

  dr inż.

  Mieczysław Kania

  Politechnika Poznańska

  mgr inż.

  Piotr Rychlewski

  Instytut Badawczy Dróg i Mostów

  dyrektor

  Lidia Markowska

  GDDKiA o. we Wrocławiu

  dr hab. inż. prof. GIG

  Andrzej Kowalski

  Główny Instytut Górnictwa

  dr hab. inż. prof. PRz

  Tomasz Siwowski

  Politechnika Rzeszowska

  dyrektor

  Bogusław Pilujski

  Strabag sp. z o.o.

  dyrektor

  Sebastian Witczak

  TPA sp. z o.o.

  dyrektor

  Arkadiusz Polecki

  GDDKiA Oddział Wrocław

  Właściciel

  Aleksander Siry

  Aprofi

  dr inż.

  Jacek Kawalec

  Politechnika Śląska

  Kierownik

  Marcin Walkowiak

  GDDKiA Oddział w Katowicach

  mgr inż.

  Michał Gołos

  Tensar Polska

  dr inż

  Dariusz Sobala

  Strabag sp. Z o.o.

  dr inż.

  Andrzej Kasprzak

  Mosty Gdańsk sp. z o.o.

  mgr inż.

  Aleksander Duda

  Politechnika Rzeszowska

  Kierownik

  Sławomir Dekert

  Leca Polska

  dyrektor

  Zbigniew Tabor

  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

  dr hab. inż. prof. PRz

  Krzysztof Trojnar

  Politechnika Rzeszowska

  dr hab. inż. prof. PP

  Arkadiusz Madaj

  Politechnika Poznańska

  dr hab. inż., prof. PG

  Krzysztof Żółtowski

  Politechnika Gdańska

  kierownik sprzedaży

  Katarzyna Waresiak-Majda

  Cemex Polska

  specjalista

  Marek Fecko

  Lotos Asfalt

  dr inż.

  Piotr Bętkowski

  Politechnika Śląska

  menadżer

  Remigiusz Duszyński

  Maccafferi

  PLAN KONFERENCJI

  Dzień pierwszy

  3 Października 2018

  10:00

  Rejestracja uczestników

  10:00 - 11:00

  11:00

  Otwarcie konferencji

  11:00 - 11:40

  dyrektor ZDW w Katowicach  –  Zbigniew Tabor

  dyrektor Oddziału GDDKiA w Katowicach  –  Michał Mendrok

  przewodniczący ZMRP  –  dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP

  REFERAT WPROWADZAJĄCY –

  ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA TLE GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO ORAZ WYBRANE PRZYKŁADY SZKÓD GÓRNICZYCH W GÓRNOŚLĄSKIM ZAGŁĘBIU WĘGLOWYM

  dr hab. inż. Andrzej  Kowalski, prof. GIG.

  11:40

  Sesja I - REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWO-MOSTOWYCH - DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

  11:40 - 12:55

  Badanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 

  Marcin Walkowiak  –  kierownik zespołu betonów i materiałów wiążących, GDDKiA Oddział Katowice

  Podłoże gruntowe jako istotny element trwałości zmęczeniowej nawierzchni bitumicznej

  Zbigniew Tabor – dyrektor ZDW w Katowicach

  Rewitalizacja i rozbudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką w Krakowie

  Bogusław Pilujski – dyrektor Oddziału Mostowego Południowo-Wschodniego, Dariusz Sobala, Strabag

  Korytarze komunikacyjne na przykładzie dróg Dolnego Śląska

  Lidia Markowska – dyrektor GDDKiA Oddział Wrocław

  Dyskusja

  12:55

  Obiad

  12:55 - 14:00

  14:00

  Sesja II - PROJEKTOWANIE DRÓG I MOSTÓW A ZŁOŻONE ORAZ SKOMPLIKOWANE WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWE

  14:00 - 15:30

  Geotechniczne aspekty budowy trasy drogowo-tramwajowej na zboczu doliny Warty w Poznaniu

  dr inż. Mieczysław Kania  ­–  Politechnika Poznańska

  Uwzględnienie wpływu georusztów heksagonalnych w projektowaniu nawierzchni metodą mechanistyczno-empiryczną

  Piotr Mazurowski    menadżer ds. technologii optymalizacji nawierzchni, Tensar Polska

  Monitorowanie podpór mostowych posadowionych w trudnych warunkach gruntowych

  dr hab. inż. Krzysztof Trojnar prof.  ­ –  PRz, Politechnika Rzeszowska

  Koordynacja prac projektowych w złożonych warunkach gruntowych

  dr inż. Andrzej Kasprzak  ­–  dyrektor Oddziału Warszawa, dr inż. Andrzej Berger  ­–  Mosty Gdańsk

  Keramzyt przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych, jako lekkie nasypy odciążające, oraz w celu redukcji parcia na obiekty inżynierskie
  Sławomir Dekert  ­ – kierownik rynku geotechnicznego, Leca Polska

  Dyskusja

  15:30

  Przerwa kawowa

  15:30 - 16:00

  16:00

  Sesja III - POSADOWIENIE I FUNDAMENTOWANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH

  16:00 - 17:30

  Posadowienie obiektów mostowych na fundamentach palowych  –  technologie i rozwiązania konstrukcyjne

  prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała  ­ – Politechnika Gdańska

  Trwałość stalowych konstrukcji gruntowo-powłokowych. Wybrane zagadnienia

  dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP  ­–  Politechnika Poznańska

  Trudne warunki gruntowo-wodne a posadawianie przepustów i mostów ekologicznych

  dr hab. inż. Adam Wysokowski  ­–  prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

  Doświadczenia z fundamentowania obiektów mostowych

  mgr inż. Piotr Rychlewski  ­–  Instytut Badawczy Dróg i Mostów

  Dostosowanie istniejących obiektów mostowych do wpływów górniczych

  dr inż. Piotr Bętkowski  ­–  Politechnika Śląska

  Dyskusja

   

  ZAMKNIĘCIE I DNIA KONFERENCJI

  20:00

  Uroczysty bankiet

  20:00 -

  Dzień drugi

  4 października 2018

  10:00

  Otwarcie konferencji

  10:00 - 10:00

  10:00

  Sesja IV - PODŁOŻE DROGOWE I PODBUDOWA - STABILIZACJA I WZMACNIANIE GRUNTÓW

  10:00 - 11:15

  Efektywność zastosowania warstwy transmisyjnej zbrojonej prętami GFRP przy wzmacnianiu podłoża kolumnami

  dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz, mgr inż. Aleksander Duda  ­–  Politechnika Rzeszowska

  Stabilizacja podłoża gruntowego przy wykorzystaniu geosyntetyków

  dr inż. Jacek Kawalec ­–   Politechnika Śląska

  Problemy geotechniczne awarii pominięte przy wzmocnieniu podłoża drogi krajowej obudzone po kilkunastu latach w trakcie budowy drogi ekspresowej

  dr inż. Łukasz Kumor  ­–  Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy

  Stabilne podstawy – wybrane przykłady zastosowania Spoiwa Stabilizacyjnego SILMENT CQ 25

  Katarzyna Waresiak-Majda  ­–  kierownik sprzedaży, Cemex Polska

  Dyskusja

  11:15

  Przerwa kawowa

  11:15 - 11:45

  11:45

  Sesja V - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE

  11:45 - 13:15

  Kruszywo z wapienia dewońskiego jako potencjalny składnik betonów przeznaczonych dla budownictwa mostowego

  dr hab. inż. Artur Łagosz  ­–  AGH Akademia Górniczo – Hutnicza

  Poprawa jakości pali wykonywanych z bezpośrednim pomiarem parametrów wiercenia – najnowsze doświadczenia

  dr hab. inż. Krzysztof Trojnar, prof. PRz ­  ­–  Politechnika Rzeszowska oraz mgr inż. Aleksander Siry ­  –   Aprofi

  Badania polowe przyczółka mostowego z zasypką z pakietów SZOS

  dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz, mgr inż. Aleksander Duda ­  –   Politechnika Rzeszowska

  Zastosowanie nowatorskich materiałów geosyntetycznych w konstrukcjach oporowych z gruntu zbrojonego

  Remigiusz Duszyński   ­ –  menadżer ds. rozwoju, Maccafferi

  Dyskusja

  13:15

  Obiad

  13:15 - 14:30

  14:30

  Sesja VI - NAWIERZCHNIE - DOBÓR MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

  14:30 - 15:45

  Zastosowanie kompozytów do zbrojenia warstw asfaltowych ze szczególnym uwzględnieniem poprawy trwałości zmęczeniowej nawierzchni drogowych

  Michał Gołos  ­–  dyrektor zarządzający, Tensar Polska, Kamila Kornacka  ­–  asystentka projektanta

  Właściwości przeciwpoślizgowe – Quo vadis?

  mgr inż. Sebastian Witczak­  ­–  członek zarządu, dyrektor ds. technicznych  ­–  TPA

  Efekty termiczne jako przyczyna degradacji jezdni w obrębie płyty przejściowej przyczółka wiaduktu drogowego

  dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG  ­–   Politechnika Gdańska

  Zagrożenia w stosowaniu wybranych materiałów odpadowych do budowy nawierzchni drogowych – REFERAT W GWARZE ŚLĄSKIEJ

  dr hab. inż. Zdzisław Adamczyk, prof. Pol. Śl., dr inż. Bartłomiej Grzesik, dr inż. Jacek Nowak, dr inż. Marcin Grygierek  ­–  Politechnika Śląska

  Dyskusja

  15:45

  Przerwa kawowa

  15:45 - 16:15

  16:15

  Sesja VII - ASFALTOWE I BETONOWE NAWIERZCHNIE DROGOWO-MOSTOWE - PRZYKŁADY REALIZACJI

  16:15 - 17:30

  Antyzmęczeniowa  podbudowa asfaltowa oraz warstwa ścieralna na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. Realizacja Trasy Nowohuckiej w Krakowie w ciągu drogi ekspresowej S7

  Zbigniew Suchorab  ­–  kierownik grupy, TPA

  Nowoczesne asfalty do nowoczesnych nawierzchni – przykłady zastosowań

  Marek Fecko  ­–  specjalista w dziale technologii i ochrony środowiska, Lotos Asfalt

  Konstrukcje nawierzchni dróg szybkiego ruchu – klasy A i S, na Dolnym Śląsku. Stan na koniec 2018 r.

  Arkadiusz Polecki  ­–  zastępca dyrektora ds. technologii, GDDKiA Oddział Wrocław

  Dyskusja

  ZAMKNIĘCIE II DNIA KONFERENCJI

  19:30

  KOLACJA TOWARZYSKA

  19:30 -

  Dzień trzeci

  5 października 2018

  10:00

  Wycieczka techniczna

  10:00 - 13:00

  Patronat honorowy

  Miejsce konferencji

  Propozycje zakwaterowania

  Hotel Novotel

  Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjnym Hotelu Novotel w Katowicach, położonym w ścisłym centrum miasta. Komfortowe i dobrze wyposażone sale konferencyjne gwarantują świetne warunki do wysłuchania referatów i zdobywania wiedzy. Sale wykładowe usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie części wystawienniczej.

  Hotel Novotel ★★★★

  pokój STANDARD 1-os.
  pokój STANDARD 2-os.
  pokój SUPERIOR 1-os.

  al. Roździeńskiego 16

  40-202 Katowice

  tel. (+48) 32 200 44 51

  e-mail: H3377@accor.com

  ibis budget ★

  pokój 1-os.
  pokój 2-os.

  al. Roździeńskiego 18

  40-202 Katowice

  tel. 32 350 50 40

  e-mail: H6601-FO@accor.com

  MIEJSCE KONFERENCJI i Wycieczka techniczna

  Katowice – stolica województwa śląskiego

  Centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Najbardziej charakterystycznym obiektem miasta jest popularny Spodek – hala widowiskowa, miejsce wielu światowych imprez, koncertów i rozgrywek sportowych. Śląsk jako region zajmuje obszar zróżnicowany pod wieloma względami: geograficznym, gospodarczym, kulturowym, etnicznym czy religijnym.

  Kopalnia „Guido” w Zabrzu

  Udostępniona dla turystów na poziomie 320 m trasa zwiedzania kopalni liczy około 2,5 km. Ukazuje dwudziestowieczną kopalnię w pełnej okazałości i pozwala doświadczyć realiów pracy górniczej. Dodatkową atrakcją mogę być tzw. mroki, czyli dotarcie do ostatniej czynnej ściany wydobywczej, w niemal całkowitej ciemności.

  Szlak industrialnych zabytków Śląska

  Drugi wariant wycieczki obejmował zwiedzanie obiektów związane z tradycją górniczą, energetyką oraz produkcją. Właścicielami poszczególnych obiektów są samorządy lokalne, osoby prywatne, przedsiębiorstwa prywatne i państwowe. Była to także doskonała okazja zapoznania się z historią lokalnych kolonii robotniczych.

  Skontaktuj się z nami:


  Anna Górska-Zychla

  Redaktor zarządzająca "Magazynu Autostrady"
  tel. (32) 788 51 27
  tel. kom. 885 058 812
  a.gorska@elamed.pl


  Marlena Machura

  Redaktor zarządzająca magazynu "Mosty"
  tel. (32) 788 51 43
  tel. kom. 885 058 815
  m.machura@elamed.pl


  Organizatorzy

  Zapisz się do newslettera