Cel konferencji

Obecnie mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem budownictwa komunikacyjnego i nierozerwalnie związaną z tym szeroką potrzebą wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy odpowiedniego projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i obiektów mostowych w nierzadko złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych. W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w już szóstej edycji Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”.

Udział w konferencji rekomendujemy przedstawicielom sektora projektowego, wykonawczego, a także administracyjnego branży drogowo-mostowej.

Dlaczego warto wziąć udział

Card image cap Spotkanie z ekspertami branży drogowo-mostowej
Card image cap Wiedza, dyskusja i wymiana doświadczeń
Card image cap Praktyczne przykłady do wykorzystania w pracy zawodowej
Card image cap Nawiązanie nowych kontaktów biznesowych

Konferencja w formule hybrydowej

Jubileuszowa edycja konferencji odbędzie się w formule hybrydowej zapraszamy Państwa do Katowic lub też do udziału w transmisji online.

W związku z pandemią koronawirusa zapewniamy, że wydarzenie zostanie zorganizowane w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo uczestników, prelegentów oraz osób zaangażowanych w realizację konferencji.

 

SPONSOR PLATYNOWY edycji 2021

PARTNER STRATEGICZNY edycji 2021

PARTNERZY edycji 2021

Patronat honorowy edycji 2021

Ministerstwo Infrastruktury GDDKiA IBDiM OIGD PIIB PSWNA PZPB Polski Związek Pracodawców Budownictwa SITK RP ZDW KATOWICE ZMRP

Prelegenci edycji 2021

Card image cap
Łukasz Bargenda

dyrektor Zespołu Laboratoriów
Budimex

Card image cap
Marcin Bilski

dr inż.
Zakład Budownictwa Drogowego, Politechnika Poznańska

Card image cap
Krzysztof Błażejowski

dyrektor
Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji, ORLEN Asfalt

Card image cap
Marek Cała

prof. dr hab. inż.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Card image cap
Łukasz Chady

Pianobeton Wajm

Card image cap
Marek Fecko

specjalista
Biuro Technologii i Ochrony Środowiska, LOTOS Asfalt

Card image cap
Michał Gołos

Application Technology Manager Asphalt Interlayers EMEA
Tensar Polska

Card image cap
Marcin Grygierek

dr inż.
Politechnika Śląska

Card image cap
Grzegorz Horodecki

dr inż.
Politechnika Gdańska

Card image cap
Maciej K. Kumor

prof. dr hab. inż.
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Card image cap
Adam Liphardt

dr inż.
Politechnika Warszawska

Card image cap
Piotr Mazurowski

menadżer ds. technologii optymalizacji nawierzchni
TENSAR POLSKA

Card image cap
Marek Niełacny

dyrektor
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach

Card image cap
Małgorzata Półtorak

naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach

Card image cap
Piotr Radziszewski

prof. dr hab. inż.
Politechnika Warszawska

Card image cap
Przemysław Rokitowski

dr inż.
Politechnika Śląska

Card image cap
Piotr Rychlewski

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Card image cap
Tomasz Siwowski

prof. dr hab. inż.
Politechnika Rzeszowska

Card image cap
Dariusz Sobala

dr inż.
projektant mostowy, koordynator projektowy
Strabag

Card image cap
Zbigniew Tabor

dyrektor
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Card image cap
Radosław Włodarski

koordynator ds. sprzedaży inwestycyjnej
Leca Polska

Card image cap
Marta Wójcik-Wiśniewska

Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt

Card image cap
Krzysztof Żółtowski

prof dr hab. inż.
Politechnika Gdańska

Poprzednie edycje

5-7 października br. w Katowicach odbyła się piąta jubileuszowa edycja Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” zorganizowana przez redakcje „Magazynu Autostrady” i „Mostów”.

Od pięciu lat Konferencja Drogowo-Mostowa integruje dwie branże – drogową i mostową. Tegoroczna, jubileuszowa edycja odbyła się w formule hybrydowej łączącej tradycyjne spotkanie z aktywnością online na dedykowanej platformie streamingowej. Podczas trzydniowej Konferencji odbyło się pięć sesji tematycznych, w trakcie których wygłoszono dziewiętnaście referatów oraz zorganizowano debatę poświęconą trwałym rozwiązaniom materiałowym i technologicznym nawierzchni. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonała redaktor zarządzająca „Magazynu Autostrady” – Anna Górska-Zychla wraz z redaktor zarządzającą czasopisma „Mosty” – Marleną Machurą.

Projektowanie oraz budowa dróg i mostów a warunki gruntowe

Podczas pierwszej sesji merytorycznej uczestnicy mieli możliwość wysłuchania tematyki poświęconej projektowaniu oraz budowie dróg i mostów. Jako pierwsza wystąpiła Małgorzata Półtorak (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach), która zaprezentowała historię ograniczenia hałasu od dylatacji na podstawie estakady w ciągu autostrady A1 w Knurowie. Następnie Grzegorz Markowski (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu) omówił doświadczenia Województwa Opolskiego z realizacji nawierzchni betonowej na drogach wojewódzkich, na przykładzie obwodnicy Malni i Choruli. Następnie Marta Wójcik-Wiśniewska (Orlen Asfalt) zaprezentowała wpływ interakcji pojazd-droga na zniszczenie zmęczeniowe nawierzchni asfaltowej. Z kolei Dariusz Sobala, kontynuując prezentację przedstawioną w 2018 roku zaprezentował rewitalizację i rozbudowę wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką w Krakowie. Na koniec pierwszej sesji Wojciech Sorociak (Politechnika Śląska, Eurovia) oraz Oliwia Merska (Eurovia Polska) omówili metody wzmacniania gruntów.

Warunki gruntowe. Wzmacnianie podłoża i stabilizacja gruntów

Sesja druga podzielona została na dwie części. W części pierwszej najpierw wystąpił Maciej Kumor (Politechnika Bydgoska), przedstawiając grunty organiczne w podłożu drogi ekspresowej i możliwe problemy geotechniczne. Dalej Piotr Mazurowski (Tensar Polska) omówił ograniczenie zużycia deficytowych kruszyw dzięki optymalizacji nawierzchni. Na koniec pierwszej części Grzegorz Horodecki (Politechnika Gdańska) zaprezentował temat pt. „Projektowanie i rozpoznanie geotechniczne w różnych formułach kontraktowych”.

W części drugiej Radosław Włodarski (Leca Polska) omówił tematykę dotyczącą keramzytu w geotechnice i inżynierii lądowej. Jako drugi Marcin Grygierek (Politechnika Śląska) przedstawił doświadczenia z badań mieszanek niezwiązanych stabilizowanych trójosiowym georusztem o sztywnych monolitycznych węzłach. Ostatnią prelekcję wygłosili Łukasz Chady (Pianobeton Wajm) oraz Marcin Bilski (Zakład Budownictwa Drogowego, Politechnika Poznańska), omawiając tanie i trwałe nawierzchnie drogowe z zastosowaniem pianobetonu (konstrukcje półpodatne).

Nawierzchnie – dobór materiałów i technologii – cz. I

Na początek Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska) oraz Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska) omówili tematykę nawierzchni betonowych na obiektach mostowych. Następnie Piotr Radziszewski (Politechnika Warszawska) zaprezentował zbrojone włóknami kompozyty asfaltowe o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej. Trzecią prelekcję wygłosił Marek Fecko (LOTOS Asfalt), przedstawiając nowoczesne nawierzchnie drogowe z asfaltami modyfikowanymi.

Nawierzchnie – dobór materiałów i technologii – cz. II

Na początek Adam Liphardt (Politechnika Warszawska) przedstawił temat poświęcony ocenie możliwości stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych w technologii na ciepło. Drugą prelekcję sesji przedstawił Przemysław Rokitowski (Politechnika Śląska), prezentując temat pt. „Problematyka występowania niekorzystnych warunków wodnych w podłożu gruntowym i dolnych warstwach konstrukcji nawierzchni w aspekcie trwałości i nośności nawierzchni drogowej”.

Budownictwo mostowe i tunelowe – technologie, realizacje, dobre praktyki

Podczas ostatniej sesji wygłoszone zostały trzy referaty. W pierwszej kolejności swój referat wygłosili: Marek Cała, Antoni Tajduś, Agnieszka Stopkowicz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza), przedstawiając aktualne problemy projektowania obudowy tuneli w południowej Polsce. Następnie Tomasz Siwowski oraz Maciej Kulpa (Politechnika Rzeszowska) przedstawili najdłuższy w Polsce obiekt mostowy z kompozytów FRP. Ostatnią prezentację wygłosił Krzysztof Żółtowski (Politechnika Gdańska), przedstawiając temat awarii przyczółków Mostu Siennickiego przez Martwą Wisłę w Gdańsku.

Debata

Tegoroczna debata poświęcona została trwałym rozwiązaniom materiałowym i technologicznym nawierzchni. Moderatorem był Piotr Rychlewski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Głos w debacie zabrali: Krzysztof Błażejowski (ORLEN Asfalt), Łukasz Bargenda (Budimex), Dariusz Sobala (STRABAG) oraz Michał Gołos (Tensar Polska). Podczas debaty uczestnicy wspólnie omówili, m.in. zagadnienia związane z geotechniką w budownictwie i rozwojem technologii oraz aktualną problematykę związaną z materiałami.

Ekspert drogowo-mostowy

Podczas uroczystego bankietu odbywającego się na zakończenie drugiego dnia konferencji redakcje „Magazynu Autostrady” i „Mostów” przyznały wyróżnienia „Ekspert drogowo-mostowy”, aby wyrazić uznanie dla osób zasłużonych w branży drogowo-mostowej. W tym roku nagrodzono: Krzysztofa Żółtowskiego, Igora Ruttmara oraz Piotra Rychlewskiego. Każdego z laureatów cechują: profesjonalizm, godna podziwu aktywność opiniodawcza, a także zasoby wiedzy i doświadczeń praktycznych.

 Podsumowanie

Redakcje „Magazynu Autostrady” i czasopisma „Mosty” dziękują uczestnikom za liczne przybycie, prelegentom i opiekunom sesji – za wsparcie merytoryczne, zaś sponsorom i partnerom – za zaangażowanie, życzliwość, a także wsparcie działań związanych z organizacją piątej edycji Konferencji Drogowo- Mostowej.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na VI edycję wydarzenia planowaną na październik 2022 r.

Galeria

Pliki do pobrania

Estakada w ciągu autostrady A1 w Knurowie - historia ograniczania hałasu od dylatacji - Małgorzata Półtorak, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach estakada-w-ciagu-autostrady-a1-w-knurowie-Malgorzata-Poltorak.pdf
Doświadczenia województwa opolskiego z realizacji nawierzchni betonowej na drogach wojewódzkich, na przykładzie obwodnicy Malni i Choruli - Grzegorz Markowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu doswiadczenia-wojewodztwa-opolskiego-z-realizacji-nawierzchni-betonowej-Grzegorz-Markowski.pdf
Wpływ interakcji pojazd-droga na zniszczenia zmęczeniowe nawierzchni asfaltowej - Marta Wójcik-Wiśniewska, ORLEN Asfalt wplyw-interakcji-pojazd-droga-na-zniszczenia-zmeczeniowe-Marta-Wojcik-Wisniewska.pdf
Rewitalizacja i rozbudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką w Krakowie - ciąg dalszy prezentacji z 2018 roku - Dariusz Sobala, Strabag rewitalizacja-i-rozbudowa-wiaduktu-kolejowego-w-krakowie-Dariusz-Sobala.pdf
Metody wzmacniania gruntów - Wojciech Sorociak, Politechnika Śląska, Eurovia Polska, Oliwa Merska, Eurovia Polska metody-wzmacniania-gruntow-Wojciech-Sorociak.pdf
Ograniczenie zużycia deficytowych kruszyw dzięki optymalizacji nawierzchni z wykorzystaniem georusztów heksagonalnych - Piotr Mazurowski, TENSAR Polska ograniczenie-zuzycia-deficytowych-kruszyw-dzieki-optymalizacji-nawierzchni-Piotr-Mazurowski.ppsx
Keramzyt w geotechnice i inżynierii drogowej - Radosław Włodarski, LECA Polska kermazyt-w-geotechnice-i-inzynierii-drogowej-Radoslaw-Wlodarski.pdf
Tanie i trwałe nawierzchnie drogowe z zastosowaniem pianobetonu (konstrukcje półpodatne) - Łukasz Chady, Pianobeton WAJM, Marcin Bilski, Politechnika Poznańska tanie-i-trwale-nawierzchnie-drogowe-z-zastosowaniem-pianobetonu-lukasz-chady-marcin-bilski.pdf
Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych - Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska, Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska nawierzchnie-betonowe-na-obiektach-mostowych-Tomasz-Siwowski.pdf
Zbrojone włóknami kompozyty asfaltowe o zwiększonej trwałości ekploatacyjnej - Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska zbrojone-wloknami-kompozyty-asfaltowe-o-zwiekszonej-trwalosci-Piotr-Radziszewski.pdf
Nowoczesne nawierzchnie drogowe z asfaltami wysokomodyfikowanymi - Marek Fecko, LOTOS Asfalt Nowoczesne-nawierzchnie-drogowe-z-asfaltami-wysokomodyfikowanymi-Marek-Fecko.pdf
Ocena możliwości stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych w technologii na ciepło - Adam Liphardt, Politechnika Warszawska ocena-mozliwosci-stosowania-asfaltow-wysokomodyfikowanych-Adam-Liphardt.pdf
Problematyka występowania niekorzystnych warunków wodnych w podłożu gruntowym i dolnych warstwach konstrukcji nawierzchni w aspekcie trwałości i nośności nawierzchni drogowej - Przemysław ROkitowski, Politechnika Śląska problematyka-wystepowania-niekorzystnych-warunkow-wodnych-Przemyslaw-Rokitowski.pdf
Aktualne problemy projektowania obudowy tuneli w południowej Polsce - Marek Cała, AGH Akademia Górnicz-Hutnicza w Krakowie aktualne-problemy-projektowania-tuneli-Marek-Cala.pdf
Najdłuższy w Polsce obiekt mostowy z kompozytów FRP - Tomasz Siwowski, Maciej Kulpa, Politechnika Rzeszowska najdluzszy-w-polsce-obiekt-mostowy-z-kompozytow-frp-Tomasz-Siwowski.pdf
Awaria przyczółków Mostu Siennickiego przez Martwą Wisłę w Gdańsku - Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska awaria-przyczolkow-mostu-siennickiego-w-gdansku-Krzysztof-Zoltowski.pdf

Tegoroczna edycja, pomimo swojej niestandardowej formuły, gdzie spotkanie na żywo zostało zastąpione transmisją online, niezmiennie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem jej odbiorców. W czasie dwudniowego wydarzenia odnotowano obecność blisko czterystu uczestników przed odbiornikami! Zmiany w realizacji konferencji nie wpłynęły na jej wysoki poziom merytoryczny, który jest podkreślany od lat. Zgodnie z planem odbyły się cztery sesje tematyczne, podczas których wygłoszono czternaście referatów, a także dwie debaty. Transmisja przebiegła bez problemów technicznych.

14 referatów
4 sesje
400 uczestników
2 debaty

Galeria

Pliki do pobrania

Materiał dodatkowy: MOSTY 3_2020 MOSTY-3_2020.pdf
Materiał dodatkowy: Magazyn Autostrady 4_2020 Magazyn-Autostrady-4_2020.pdf
Materiał dodatkowy: Magazyn Autostrady 5_2020 Magazyn-Autostrady-5_2020.pdf
MATERIAŁ DODATKOWY: Odpowiedzi na pytania uczestników do referatów i debat Material-dodatkowy_Odpowiedzi-na-pytania-uczestnikow-do-referatow-i-debat.pdf
Michał Piątek (GDDKiA Katowice): Zarys problematyki zarządzania drogami krajowymi na terenach objętych wpływem podziemnej eksploatacji górniczej na przykładzie dróg zarządzanych przez GDDKiA o. Katowice Michal_Piatek_GDDKiA_Katowice.pdf
Piotr Mazurowski (Tensar Polska): Zastosowanie georusztów heksagonalnych do wzmacniania podłoża gruntowego w świetle wymagań Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych Piotr_Mazurowski_Tensar_Polska.pdf
Materiał dodatkowy: Geosyntetyki Tensar w inżynierii lądowej i wodnej TENSAR POLSKA Geosyntetyki-Tensar-w-inzynierii-ladowej-i-wodnej-TENSAR-POLSKA.pdf
Materiał dodatkowy: System optymalizacji nawierzchni Spectra TENSAR POLSKA System-optymalizacji-nawierzchni-Spectra-TENSAR-POLSKA.pdf
Materiał dodatkowy: Wzmacnianie podłoża TENSAR POLSKA Wzmacnianie-podloza-TENSAR-POLSKA.pdf
Grzegorz Horodecki (Politechnika Gdańska): Przygotowanie inwestycji drogowo-mostowej w zakresie geotechniki - wybrane problemy Grzegorz_Horodecki_Politechnika_Gdanska.ppsx
Radosław Włodarki (Leca Polska): Techniki odciążania konstrukcji na słabonośnych gruntach lekkim kruszywem keramzytowym Radoslaw_Wlodarski_Leca_Polska.pdf
Materiał dodatkowy: LECA Keramzyt geotechniczny LECA-Keramzyt-geotechniczny.pdf
Piotr Rychlewski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów): Zatosowanie ciągłego wzmocnienia podłoża w budownictwie infrastrukturalnym Piotr_Rychlewski_IBDiM.ppsx
Dominik Małasiewicz (Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego): Stabilizacja i uzdatnianie gruntów przy użyciu wapna palonego i spoiw wapiennych Dominik_Malasiewicz_SPW.ppsx
Marek Przeradzki (Visolis): Stabilizacja preparatem jonowymiennym jako alternatywa dla wymiany gruntów Marek_Przeradzki_Visolis.pdf
Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski): Praktyczne doświadczenia ze stosowania nawierzchni MMA z asfaltów modyfikowanych gumą na obiektach mostowych Adam_Wysokowski_Uniwersytet_Zielonogorski.ppsx
Marek Dmochowski (Cemex Polska): Betony nawierzchniowe z eksponowanym kruszywem - aspekty trwałościowe Marek_Dmochowski_Cemex_Polska.ppsx
Materiał dodatkowy: Deco Konstancin Cemex Polska Deco-Konstancin-Cemex-Polska.mp4
Materiał dodatkowy: Insularis Piano 800 FullHD v2 Cemex Polska Insularis-Piano-800-FullHD-v2-Cemex-Polska.mp4
Marcin Grygierek (Politechnika Śląska): Problematyka funkcjonowania wspólnej nawierzchni torowiska tramwajowego i drogi kołowej wykonanej z płyt betonowych posadowionych na macie wibroizolacyjnej Marcin_Grygierek_Politechnika_Slaska.ppsx
Marcin Grygierek: Film do prezentacji Marcin_Grygierek_film.mp4
Przemysław Ostrowski, Wiktoria Baranowska (ORLEN Asfalt): Metody wzmacniania nawierzchni asfaltowych dopasowane do nośności korpusu drogowego Przemyslaw_Ostrowski_Wiktoria_Baranowska_ORLEN_Asfalt.ppsx
Materiał dodatkowy: Prezentacja handlowa ORLEN Asfalt sp. z o.o. Prezentacja-handlowa-ORLEN-Asfalt-.ppsx
Kazimierz Gwizdała (Politechnika Gdańska), Przemysław Kęsik (Aarsleff): Posadowienie obiektów mostowych, pale wiercone i przemieszczeniowe Kazimierz_Gwizdala_Politechnika_Gdanska_Przemyslaw_Kesik_Aarsleff.ppsx
Materiał dodatkowy: AARSLEFF interaktywny folder AARSLEFF-interaktywny-folder.pdf
Aleksander Duda (Politechnika Rzeszowska): Zmiana technologii budowy wiaduktu w km 89,643 na szlaku Idzikowice - Opoczno Płd w ramach projektu Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa, etap II Aleksander_Duda_Politechnika_Rzeszowska.ppsx
Aleksander Duda: Film do prezentacji Aleksander_Duda_film_do_prezentacji.mp4
Adam Miziewicz (GDDKiA Kraków): Aspekty społeczne i techniczne projektowania tuneli w ciągu drogi ekspresowej S52 - Północna Obwodnica Krakowa Adam_Miziewicz_GDDKiA_Krakow.ppsx
Materiał dodatkowy: LOTOS_Asfalt_MODBIT_HiMA LOTOS_Asfalt_MODBIT_HiMA.pdf
Materiał dodatkowy: LOTOS_Asfalty_WMA LOTOS_Asfalty_WMA.pdf
Materiał dodatkowy: Katalog AS 2020 Katalog-AS-2020.pdf
Materiał dodatkowy: TAURONIT D TAURONIT-D.pdf
Materiał dodatkowy: TAURONIT H TAURONIT-H.pdf

Podczas trzydniowej konferencji, w której wzięło udział 214 osób, odbyło się siedem sesji tematycznych, w trakcie których wygłoszono 30 referatów. Największym atutem spotkania jest zaangażowanie prelegentów na co dzień związanych ze środowiskiem akademickim, a także praktyków realizujących inwestycje infrastrukturalne. Wydarzenie z każdym rokiem zdobywa nowych sympatyków, zyskując przy tym na wartości zarówno merytorycznej, jak i na liczbie uczestników.

Uczestnicy III edycji konferencji to m.in. inżynierowie, specjaliści (30%), kierownicy i managerowie niższego szczebla (25%), dyrektorzy i managerowie wyższego szczebla (23%), prezesi, właściciele firm, członkowie zarządu (15%), pracownicy naukowi (9%). Reprezentowali oni różne sektory – firmy produktowe i usługowe (26%), firmy projektowe (21%), wykonawców (20%), zamawiających i administrację publiczną (20%), uczelnie, instytucje, firmy doradczo-konsultingowe (13%).

214 UCZESTNIKÓW
30 REFERATÓW
9 STOISK FIRMOWYCH
2 DEBATY

Galeria

​II edycja Konferencji Drogowo-Mostowej odbyła się 3-5 października 2018 r. Sukces pierwszej edycji wydarzenia i coraz większe nim zainteresowanie zarówno potencjalnych uczestników, jak i prelegentów, poskutkowało decyzją o zwiększeniu liczby sesji merytorycznych oraz przedłużeniu konferencji o jeden dzień. Istotą ówczesnego spotkania było kompleksowe połączenie tematyki projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i mostów na m.in. skomplikowanych terenach gruntowych.

194 UCZESTNIKÓW
28 PRELEGENTÓW
32 TEMATY
10​ STOISK FIRMOWYCH

Galeria

I edycja Konferencji Drogowo-Mostowej odbyła się 4-5 października 2017 r. Pomimo swojego debiutu, konferencja została bardzo dobrze oceniona zarówno przez wykładowców, jak i jej uczestników oraz partnerów. Podkreślono szczególną wagę poruszanej tematyki, jako że procesy naturalne powinny być wyjątkowo starannie i wszechstronnie poznane oraz właściwie, jako sztuka geotechniczna, docenione w każdym przedsięwzięciu budownictwa drogowo-mostowego.

1​86 UCZESTNIKÓW
​26 PRELEGENTÓW
34 TEMATY
14 STOISK FIRMOWYCH

Galeria

Miejsce konferencji i propozycja zakwaterowania

Hotel Novotel w Katowicach

Hotel Novotel w Katowicach

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Hotelu Novotel w Katowicach, położonym w ścisłym centrum miasta. Komfortowe i dobrze wyposażone sale konferencyjne gwarantują świetne warunki
do wysłuchania referatów i zdobywania wiedzy. Sale wykładowe usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie części wystawienniczej.

Hotel Ibis budget Katowice Centrum

Hotel Ibis budget Katowice Centrum

Hotel ibis budget Katowice Centrum znajduje się bezpośrednio przy Hotelu Novotel Katowice Centrum, zatem jest wygodną alternatywną opcją zakwaterowania dla uczestników konferencji. Cechuje się dobrą jakością w świetnej cenie.

Możliwości udziału

Koszty uczestnictwa
PAKIET STANDARD (STACJONARNY)

PAKIET STANDARD (STACJONARNY)

1 390 zł netto

Zgłoś udział
PAKIET PRENUMERATOR (STACJONARNY)

PAKIET PRENUMERATOR (STACJONARNY)

1 190 zł netto

Zgłoś udział
PAKIET TRZECIA OSOBA MINUS 50% (STACJONARNY)

PAKIET TRZECIA OSOBA MINUS 50% (STACJONARNY)

3 475 zł netto

Zgłoś udział

W cenie (udział stacjonarny):

• dwa dni merytoryczne,
• obiady i przerwy kawowe,
• uroczysty bankiet,
• kolacja towarzyska,
• materiały konferencyjne,
• wycieczka regionalna

*Cena uczestnictwa nie zawiera kosztów noclegu oraz opłaty parkingowej

Koszty uczestnictwa ONLINE
PAKIET STANDARD (ONLINE)

PAKIET STANDARD (ONLINE)

700 zł netto

Zgłoś udział
PAKIET PRENUMERATOR (ONLINE)

PAKIET PRENUMERATOR (ONLINE)

590 zł netto

Zgłoś udział
PAKIET TRZECIA OSOBA MINUS 50% (ONLINE)

PAKIET TRZECIA OSOBA MINUS 50% (ONLINE)

1 750 zł netto

Zgłoś udział

W cenie (udział online):

• dwa dni merytoryczne,
• materiały konferencyjne (przesłane pocztą),
• roczna prenumerata „Magazynu Autostrady” lub „Mosty”

Zgłoś udział

* Wymagane pola

Jeżeli reprezentujesz jednostkę publiczną i udział w konferencji w całości finansowany jest ze środków publicznych, szkolenie jest zwolnione z naliczenia podatku VAT. Aby uzyskać możliwość zwolnienia z VAT-u, w celu rejestracji skontaktuj się z organizatorem: Daria Pilch, d.pilch@elamed.pl, tel. 500 039 693.

Twoje dane
Dane do faktury/wysyłki

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Elamed Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-203), przy al. Roździeńskiego 188 c. NIP: 954-257-33-00, REGON: 240514233, KRS 0000411505 (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS), tel.: 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl. Szersze informacje, jak przetwarzamy dane osobowe opisane są w polityce prywatności oraz na stronie zgoda-status.elamed.pl

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.