Cel konferencji

Obecnie mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem budownictwa komunikacyjnego i nierozerwalnie związaną z tym szeroką potrzebą wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy odpowiedniego projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i obiektów mostowych w nierzadko złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych. W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w już szóstej edycji Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”.

Udział w konferencji rekomendujemy przedstawicielom sektora projektowego, wykonawczego, a także administracyjnego branży drogowo-mostowej.

Regulamin Konferencji Drogowo-Mostowej_5-7.10.2022_Katowice

Dlaczego warto wziąć udział

Card image cap Spotkanie z ekspertami branży drogowo-mostowej
Card image cap Wiedza, dyskusja i wymiana doświadczeń
Card image cap Praktyczne przykłady do wykorzystania w pracy zawodowej
Card image cap Nawiązanie nowych kontaktów biznesowych

SPONSOR PLATYNOWY

SPONSOR ZŁOTY

SPONSOR SREBRNY

PARTNER

Patronat honorowy

Ministerstwo Infrastruktury Marszałek Województwa Śląskiego GDDKiA IBDiM Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa PIIB Polski Kongres Drogowy PSWNA Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Polski Związek Pracodawców Budownictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Stowarzyszenie Producentów Cementu ZDW KATOWICE ZMRP

Prelegenci

Card image cap
Marek Cała

prof. dr hab. inż.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Card image cap
Barbara Dzieciuchowicz

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Card image cap
Tomasz Godlewski

dr hab. inż., prof. ITB,
Instytut Techniki Budowlanej

Card image cap
Michał Gołos

Tensar Polska

Card image cap
Grzegorz Horodecki

dr inż.
Politechnika Gdańska

Card image cap
Marcin Itczak

Keller Polska

Card image cap
Arkadiusz Madaj

dr hab. inż., prof. PP
Politechnika Poznańska

Card image cap
Piotr Mazurowski

Tensar Polska

Card image cap
Zbigniew Pilch

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Card image cap
Piotr Radziszewski

prof. dr hab. inż.
Politechnika Warszawska

Card image cap
Piotr Rychlewski

mgr inż.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Card image cap
Karol Rzepa

dr inż.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Card image cap
Marek Salamak

prof dr hab. inż.
Politechnika Śląska

Card image cap
Grzegorz Senftleben

Zaberd

Card image cap
Tomasz Siwowski

prof. dr hab. inż.
Politechnika Rzeszowska

Card image cap
Dariusz Sobala

dr inż.
Strabag

Card image cap
Jan Styliński

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Card image cap
Krzysztof Trojnar

dr hab. inż., prof. PRz
Politechnika Rzeszowska

Card image cap
Radosław Włodarski

Leca Polska

Card image cap
Tomasz Żuchowski

p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Program

 • 13:00
  Przyjazd uczestników i zakwaterowanie

 • 14:00-17:00
  Wycieczka regionalna – Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

 • 19:00
  Kolacja towarzyska

 • 8:30-10:00
  Rejestracja uczestników

 • 10:00-10:20
  Uroczyste otwarcie konferencji oraz przemówienia gości

 • 10:20-11:35
  Sesja I

  „Projektowanie oraz budowa dróg i mostów a warunki gruntowe danego regionu”

  Doświadczenia i dobre praktyki innowacyjnego wykonywania pali fundamentowych z uwzględnieniem zmienności warunków geotechnicznych podłoża
  dr hab. inż. Krzysztof Trojnar, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska, Aleksander Siry

  Trwałość wybranych kruszyw wapiennych w warunkach oddziaływania środowiska alkalicznego
  dr inż. Karol Rzepa, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  Zapewnienie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska jako ważne kryteria oceny inwestycji drogowej
  dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, Politechnika Poznańska

  Zastosowanie technologii Trenchmixing do posadawiania obiektów inżynierskich i realizacji konstrukcji oporowych
  mgr inż. Piotr Rychlewski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 • 11:35-12:00
  Przerwa kawowa

 • 12:00-13:05
  Sesja II

  „Wzmacnianie podłoża i stabilizacja gruntów – sprawdzone materiały i technologie”

  Przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie geotechniki w formule Buduj i Projektuj i Buduj
  dr inż. Grzegorz Horodecki, Politechnika Gdańska

  Tensar InterAx – najnowsza generacja georusztów do stabilizacji kruszywa
  Piotr Mazurowski, Tensar Polska

  Leca® KERAMZYT jako rozwiązanie problemu posadowienia na słabonośnych gruntach
  Radosław Włodarski, Leca Polska sp. z o.o.

 • 13:05-14:05
  Obiad

 • 14:05-15:20
  Sesja III

  „Uwarunkowania geotechniczne w budownictwie infrastrukturalnym. Doświadczenia i dobre praktyki"

  Wykorzystanie zależności lokalnych w interpretacji badań podłoża jako dobra praktyka wyznaczania parametrów do projektowania
  dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB, Instytut Techniki Budowlanej

  Zabezpieczenie skarp dla potrzeb wykonania portali tunelowych na budowie drogi ekspresowej S1 (obejście Węgierskiej Górki)
  Marcin Itczak, Keller Polska

  Mosty i wiadukty kolejowe typu network arch w Krakowie
  dr inż. Dariusz Sobala, Strabag

  Parametryczne modelowanie obiektów mostowych. Wyniki prac badawczo - rozwojowych
  Łukasz Jarno, JD Engineering Łukasz Jarno

 • 15:20-15:40
  Przerwa kawowa

 • 15:40-16:55
  Sesja IV

  „Budownictwo mostowe i tunelowe w Polsce – stan obecny i perspektywy”

  Aktualne problemy budownictwa tunelowego w Polsce
  prof. dr hab. inż. Marek Cała, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  Wytyczne oceny nośności istniejących mostów drogowych
  prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska

  Cyfryzacja procesów w zakresie realizacji i utrzymania obiektów mostowych
  prof. dr hab. inż. Marek Salamak, Politechnika Śląska

 • 17:05-18:00

  Wykład specjalny – Piotr Tomala (taternik, alpinista, himalaista)

  Narodowa zimowa wyprawa na K2

 • 18:00
  Zakończenie I dnia konferencji

 • 20:00
  Uroczysty bankiet

 • 10:00
  Otwarcie II dnia konferencji

 • 10:10-11:40
  Debata

  „Wpływ obecnej sytuacji prawno-gospodarczej na realizację inwestycji drogowo-mostowych, a także dostępność oraz ceny produktów i usług”

  Moderator: Konrad Wyrwas, dyrektor ds. strategii rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

  Uczestnicy:
  Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

  Piotr Miąso, dyrektor, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

  Grzegorz Senftleben, członek zarządu, Zaberd

  Jan Styliński, prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

  Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

 • 11:40-12:00
  Pytania i dyskusja

 • 12:00-12:20
  Przerwa kawowa

 • 12:20-13:35
  Sesja V

  „Nawierzchnie drogowo-mostowe – rozwiązania materiałowe i technologiczne”

  Nowy katalog typowych nawierzchni drogowych obiektów mostowych
  Prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska

  Techniczne i środowiskowe korzyści zbrojenia nakładek asfaltowych kompozytem strukturalnym
  Michał Gołos, Tensar Polska

  Trwałość zmęczeniowa modyfikowanych kompozytów mineralno-asfaltowych
  prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska

  Nawierzchnie betonowe – wymagania techniczne. Dzisiaj i jutro
  Zbigniew Pilch, Stowarzyszenie Producentów Cementu

 • 13:35
  Zakończenie konferencji

 • 13:35-14:30
  Obiad i wyjazd uczestników

Poprzednie edycje

5-7 października br. w Katowicach odbyła się piąta jubileuszowa edycja Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” zorganizowana przez redakcje „Magazynu Autostrady” i „Mostów”.

Od pięciu lat Konferencja Drogowo-Mostowa integruje dwie branże – drogową i mostową. Tegoroczna, jubileuszowa edycja odbyła się w formule hybrydowej łączącej tradycyjne spotkanie z aktywnością online na dedykowanej platformie streamingowej. Podczas trzydniowej Konferencji odbyło się pięć sesji tematycznych, w trakcie których wygłoszono dziewiętnaście referatów oraz zorganizowano debatę poświęconą trwałym rozwiązaniom materiałowym i technologicznym nawierzchni. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonała redaktor zarządzająca „Magazynu Autostrady” – Anna Górska-Zychla wraz z redaktor zarządzającą czasopisma „Mosty” – Marleną Machurą.

Projektowanie oraz budowa dróg i mostów a warunki gruntowe

Podczas pierwszej sesji merytorycznej uczestnicy mieli możliwość wysłuchania tematyki poświęconej projektowaniu oraz budowie dróg i mostów. Jako pierwsza wystąpiła Małgorzata Półtorak (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach), która zaprezentowała historię ograniczenia hałasu od dylatacji na podstawie estakady w ciągu autostrady A1 w Knurowie. Następnie Grzegorz Markowski (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu) omówił doświadczenia Województwa Opolskiego z realizacji nawierzchni betonowej na drogach wojewódzkich, na przykładzie obwodnicy Malni i Choruli. Następnie Marta Wójcik-Wiśniewska (Orlen Asfalt) zaprezentowała wpływ interakcji pojazd-droga na zniszczenie zmęczeniowe nawierzchni asfaltowej. Z kolei Dariusz Sobala, kontynuując prezentację przedstawioną w 2018 roku zaprezentował rewitalizację i rozbudowę wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką w Krakowie. Na koniec pierwszej sesji Wojciech Sorociak (Politechnika Śląska, Eurovia) oraz Oliwia Merska (Eurovia Polska) omówili metody wzmacniania gruntów.

Warunki gruntowe. Wzmacnianie podłoża i stabilizacja gruntów

Sesja druga podzielona została na dwie części. W części pierwszej najpierw wystąpił Maciej Kumor (Politechnika Bydgoska), przedstawiając grunty organiczne w podłożu drogi ekspresowej i możliwe problemy geotechniczne. Dalej Piotr Mazurowski (Tensar Polska) omówił ograniczenie zużycia deficytowych kruszyw dzięki optymalizacji nawierzchni. Na koniec pierwszej części Grzegorz Horodecki (Politechnika Gdańska) zaprezentował temat pt. „Projektowanie i rozpoznanie geotechniczne w różnych formułach kontraktowych”.

W części drugiej Radosław Włodarski (Leca Polska) omówił tematykę dotyczącą keramzytu w geotechnice i inżynierii lądowej. Jako drugi Marcin Grygierek (Politechnika Śląska) przedstawił doświadczenia z badań mieszanek niezwiązanych stabilizowanych trójosiowym georusztem o sztywnych monolitycznych węzłach. Ostatnią prelekcję wygłosili Łukasz Chady (Pianobeton Wajm) oraz Marcin Bilski (Zakład Budownictwa Drogowego, Politechnika Poznańska), omawiając tanie i trwałe nawierzchnie drogowe z zastosowaniem pianobetonu (konstrukcje półpodatne).

Nawierzchnie – dobór materiałów i technologii – cz. I

Na początek Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska) oraz Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska) omówili tematykę nawierzchni betonowych na obiektach mostowych. Następnie Piotr Radziszewski (Politechnika Warszawska) zaprezentował zbrojone włóknami kompozyty asfaltowe o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej. Trzecią prelekcję wygłosił Marek Fecko (LOTOS Asfalt), przedstawiając nowoczesne nawierzchnie drogowe z asfaltami modyfikowanymi.

Nawierzchnie – dobór materiałów i technologii – cz. II

Na początek Adam Liphardt (Politechnika Warszawska) przedstawił temat poświęcony ocenie możliwości stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych w technologii na ciepło. Drugą prelekcję sesji przedstawił Przemysław Rokitowski (Politechnika Śląska), prezentując temat pt. „Problematyka występowania niekorzystnych warunków wodnych w podłożu gruntowym i dolnych warstwach konstrukcji nawierzchni w aspekcie trwałości i nośności nawierzchni drogowej”.

Budownictwo mostowe i tunelowe – technologie, realizacje, dobre praktyki

Podczas ostatniej sesji wygłoszone zostały trzy referaty. W pierwszej kolejności swój referat wygłosili: Marek Cała, Antoni Tajduś, Agnieszka Stopkowicz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza), przedstawiając aktualne problemy projektowania obudowy tuneli w południowej Polsce. Następnie Tomasz Siwowski oraz Maciej Kulpa (Politechnika Rzeszowska) przedstawili najdłuższy w Polsce obiekt mostowy z kompozytów FRP. Ostatnią prezentację wygłosił Krzysztof Żółtowski (Politechnika Gdańska), przedstawiając temat awarii przyczółków Mostu Siennickiego przez Martwą Wisłę w Gdańsku.

Debata

Tegoroczna debata poświęcona została trwałym rozwiązaniom materiałowym i technologicznym nawierzchni. Moderatorem był Piotr Rychlewski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Głos w debacie zabrali: Krzysztof Błażejowski (ORLEN Asfalt), Łukasz Bargenda (Budimex), Dariusz Sobala (STRABAG) oraz Michał Gołos (Tensar Polska). Podczas debaty uczestnicy wspólnie omówili, m.in. zagadnienia związane z geotechniką w budownictwie i rozwojem technologii oraz aktualną problematykę związaną z materiałami.

Ekspert drogowo-mostowy

Podczas uroczystego bankietu odbywającego się na zakończenie drugiego dnia konferencji redakcje „Magazynu Autostrady” i „Mostów” przyznały wyróżnienia „Ekspert drogowo-mostowy”, aby wyrazić uznanie dla osób zasłużonych w branży drogowo-mostowej. W tym roku nagrodzono: Krzysztofa Żółtowskiego, Igora Ruttmara oraz Piotra Rychlewskiego. Każdego z laureatów cechują: profesjonalizm, godna podziwu aktywność opiniodawcza, a także zasoby wiedzy i doświadczeń praktycznych.

 Podsumowanie

Redakcje „Magazynu Autostrady” i czasopisma „Mosty” dziękują uczestnikom za liczne przybycie, prelegentom i opiekunom sesji – za wsparcie merytoryczne, zaś sponsorom i partnerom – za zaangażowanie, życzliwość, a także wsparcie działań związanych z organizacją piątej edycji Konferencji Drogowo- Mostowej.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na VI edycję wydarzenia planowaną na październik 2022 r.

Galeria

Pliki do pobrania

Estakada w ciągu autostrady A1 w Knurowie - historia ograniczania hałasu od dylatacji - Małgorzata Półtorak, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach estakada-w-ciagu-autostrady-a1-w-knurowie-Malgorzata-Poltorak.pdf
Doświadczenia województwa opolskiego z realizacji nawierzchni betonowej na drogach wojewódzkich, na przykładzie obwodnicy Malni i Choruli - Grzegorz Markowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu doswiadczenia-wojewodztwa-opolskiego-z-realizacji-nawierzchni-betonowej-Grzegorz-Markowski.pdf
Wpływ interakcji pojazd-droga na zniszczenia zmęczeniowe nawierzchni asfaltowej - Marta Wójcik-Wiśniewska, ORLEN Asfalt wplyw-interakcji-pojazd-droga-na-zniszczenia-zmeczeniowe-Marta-Wojcik-Wisniewska.pdf
Rewitalizacja i rozbudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką w Krakowie - ciąg dalszy prezentacji z 2018 roku - Dariusz Sobala, Strabag rewitalizacja-i-rozbudowa-wiaduktu-kolejowego-w-krakowie-Dariusz-Sobala.pdf
Metody wzmacniania gruntów - Wojciech Sorociak, Politechnika Śląska, Eurovia Polska, Oliwa Merska, Eurovia Polska metody-wzmacniania-gruntow-Wojciech-Sorociak.pdf
Ograniczenie zużycia deficytowych kruszyw dzięki optymalizacji nawierzchni z wykorzystaniem georusztów heksagonalnych - Piotr Mazurowski, TENSAR Polska ograniczenie-zuzycia-deficytowych-kruszyw-dzieki-optymalizacji-nawierzchni-Piotr-Mazurowski.ppsx
Keramzyt w geotechnice i inżynierii drogowej - Radosław Włodarski, LECA Polska kermazyt-w-geotechnice-i-inzynierii-drogowej-Radoslaw-Wlodarski.pdf
Tanie i trwałe nawierzchnie drogowe z zastosowaniem pianobetonu (konstrukcje półpodatne) - Łukasz Chady, Pianobeton WAJM, Marcin Bilski, Politechnika Poznańska tanie-i-trwale-nawierzchnie-drogowe-z-zastosowaniem-pianobetonu-lukasz-chady-marcin-bilski.pdf
Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych - Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska, Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska nawierzchnie-betonowe-na-obiektach-mostowych-Tomasz-Siwowski.pdf
Zbrojone włóknami kompozyty asfaltowe o zwiększonej trwałości ekploatacyjnej - Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska zbrojone-wloknami-kompozyty-asfaltowe-o-zwiekszonej-trwalosci-Piotr-Radziszewski.pdf
Nowoczesne nawierzchnie drogowe z asfaltami wysokomodyfikowanymi - Marek Fecko, LOTOS Asfalt Nowoczesne-nawierzchnie-drogowe-z-asfaltami-wysokomodyfikowanymi-Marek-Fecko.pdf
Ocena możliwości stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych w technologii na ciepło - Adam Liphardt, Politechnika Warszawska ocena-mozliwosci-stosowania-asfaltow-wysokomodyfikowanych-Adam-Liphardt.pdf
Problematyka występowania niekorzystnych warunków wodnych w podłożu gruntowym i dolnych warstwach konstrukcji nawierzchni w aspekcie trwałości i nośności nawierzchni drogowej - Przemysław ROkitowski, Politechnika Śląska problematyka-wystepowania-niekorzystnych-warunkow-wodnych-Przemyslaw-Rokitowski.pdf
Aktualne problemy projektowania obudowy tuneli w południowej Polsce - Marek Cała, AGH Akademia Górnicz-Hutnicza w Krakowie aktualne-problemy-projektowania-tuneli-Marek-Cala.pdf
Najdłuższy w Polsce obiekt mostowy z kompozytów FRP - Tomasz Siwowski, Maciej Kulpa, Politechnika Rzeszowska najdluzszy-w-polsce-obiekt-mostowy-z-kompozytow-frp-Tomasz-Siwowski.pdf
Awaria przyczółków Mostu Siennickiego przez Martwą Wisłę w Gdańsku - Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska awaria-przyczolkow-mostu-siennickiego-w-gdansku-Krzysztof-Zoltowski.pdf

Tegoroczna edycja, pomimo swojej niestandardowej formuły, gdzie spotkanie na żywo zostało zastąpione transmisją online, niezmiennie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem jej odbiorców. W czasie dwudniowego wydarzenia odnotowano obecność blisko czterystu uczestników przed odbiornikami! Zmiany w realizacji konferencji nie wpłynęły na jej wysoki poziom merytoryczny, który jest podkreślany od lat. Zgodnie z planem odbyły się cztery sesje tematyczne, podczas których wygłoszono czternaście referatów, a także dwie debaty. Transmisja przebiegła bez problemów technicznych.

14 referatów
4 sesje
400 uczestników
2 debaty

Galeria

Pliki do pobrania

Materiał dodatkowy: MOSTY 3_2020 MOSTY-3_2020.pdf
Materiał dodatkowy: Magazyn Autostrady 4_2020 Magazyn-Autostrady-4_2020.pdf
Materiał dodatkowy: Magazyn Autostrady 5_2020 Magazyn-Autostrady-5_2020.pdf
MATERIAŁ DODATKOWY: Odpowiedzi na pytania uczestników do referatów i debat Material-dodatkowy_Odpowiedzi-na-pytania-uczestnikow-do-referatow-i-debat.pdf
Michał Piątek (GDDKiA Katowice): Zarys problematyki zarządzania drogami krajowymi na terenach objętych wpływem podziemnej eksploatacji górniczej na przykładzie dróg zarządzanych przez GDDKiA o. Katowice Michal_Piatek_GDDKiA_Katowice.pdf
Piotr Mazurowski (Tensar Polska): Zastosowanie georusztów heksagonalnych do wzmacniania podłoża gruntowego w świetle wymagań Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych Piotr_Mazurowski_Tensar_Polska.pdf
Materiał dodatkowy: Geosyntetyki Tensar w inżynierii lądowej i wodnej TENSAR POLSKA Geosyntetyki-Tensar-w-inzynierii-ladowej-i-wodnej-TENSAR-POLSKA.pdf
Materiał dodatkowy: System optymalizacji nawierzchni Spectra TENSAR POLSKA System-optymalizacji-nawierzchni-Spectra-TENSAR-POLSKA.pdf
Materiał dodatkowy: Wzmacnianie podłoża TENSAR POLSKA Wzmacnianie-podloza-TENSAR-POLSKA.pdf
Grzegorz Horodecki (Politechnika Gdańska): Przygotowanie inwestycji drogowo-mostowej w zakresie geotechniki - wybrane problemy Grzegorz_Horodecki_Politechnika_Gdanska.ppsx
Radosław Włodarki (Leca Polska): Techniki odciążania konstrukcji na słabonośnych gruntach lekkim kruszywem keramzytowym Radoslaw_Wlodarski_Leca_Polska.pdf
Materiał dodatkowy: LECA Keramzyt geotechniczny LECA-Keramzyt-geotechniczny.pdf
Piotr Rychlewski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów): Zatosowanie ciągłego wzmocnienia podłoża w budownictwie infrastrukturalnym Piotr_Rychlewski_IBDiM.ppsx
Dominik Małasiewicz (Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego): Stabilizacja i uzdatnianie gruntów przy użyciu wapna palonego i spoiw wapiennych Dominik_Malasiewicz_SPW.ppsx
Marek Przeradzki (Visolis): Stabilizacja preparatem jonowymiennym jako alternatywa dla wymiany gruntów Marek_Przeradzki_Visolis.pdf
Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski): Praktyczne doświadczenia ze stosowania nawierzchni MMA z asfaltów modyfikowanych gumą na obiektach mostowych Adam_Wysokowski_Uniwersytet_Zielonogorski.ppsx
Marek Dmochowski (Cemex Polska): Betony nawierzchniowe z eksponowanym kruszywem - aspekty trwałościowe Marek_Dmochowski_Cemex_Polska.ppsx
Materiał dodatkowy: Deco Konstancin Cemex Polska Deco-Konstancin-Cemex-Polska.mp4
Materiał dodatkowy: Insularis Piano 800 FullHD v2 Cemex Polska Insularis-Piano-800-FullHD-v2-Cemex-Polska.mp4
Marcin Grygierek (Politechnika Śląska): Problematyka funkcjonowania wspólnej nawierzchni torowiska tramwajowego i drogi kołowej wykonanej z płyt betonowych posadowionych na macie wibroizolacyjnej Marcin_Grygierek_Politechnika_Slaska.ppsx
Marcin Grygierek: Film do prezentacji Marcin_Grygierek_film.mp4
Przemysław Ostrowski, Wiktoria Baranowska (ORLEN Asfalt): Metody wzmacniania nawierzchni asfaltowych dopasowane do nośności korpusu drogowego Przemyslaw_Ostrowski_Wiktoria_Baranowska_ORLEN_Asfalt.ppsx
Materiał dodatkowy: Prezentacja handlowa ORLEN Asfalt sp. z o.o. Prezentacja-handlowa-ORLEN-Asfalt-.ppsx
Kazimierz Gwizdała (Politechnika Gdańska), Przemysław Kęsik (Aarsleff): Posadowienie obiektów mostowych, pale wiercone i przemieszczeniowe Kazimierz_Gwizdala_Politechnika_Gdanska_Przemyslaw_Kesik_Aarsleff.ppsx
Materiał dodatkowy: AARSLEFF interaktywny folder AARSLEFF-interaktywny-folder.pdf
Aleksander Duda (Politechnika Rzeszowska): Zmiana technologii budowy wiaduktu w km 89,643 na szlaku Idzikowice - Opoczno Płd w ramach projektu Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa, etap II Aleksander_Duda_Politechnika_Rzeszowska.ppsx
Aleksander Duda: Film do prezentacji Aleksander_Duda_film_do_prezentacji.mp4
Adam Miziewicz (GDDKiA Kraków): Aspekty społeczne i techniczne projektowania tuneli w ciągu drogi ekspresowej S52 - Północna Obwodnica Krakowa Adam_Miziewicz_GDDKiA_Krakow.ppsx
Materiał dodatkowy: LOTOS_Asfalt_MODBIT_HiMA LOTOS_Asfalt_MODBIT_HiMA.pdf
Materiał dodatkowy: LOTOS_Asfalty_WMA LOTOS_Asfalty_WMA.pdf
Materiał dodatkowy: Katalog AS 2020 Katalog-AS-2020.pdf
Materiał dodatkowy: TAURONIT D TAURONIT-D.pdf
Materiał dodatkowy: TAURONIT H TAURONIT-H.pdf

Podczas trzydniowej konferencji, w której wzięło udział 214 osób, odbyło się siedem sesji tematycznych, w trakcie których wygłoszono 30 referatów. Największym atutem spotkania jest zaangażowanie prelegentów na co dzień związanych ze środowiskiem akademickim, a także praktyków realizujących inwestycje infrastrukturalne. Wydarzenie z każdym rokiem zdobywa nowych sympatyków, zyskując przy tym na wartości zarówno merytorycznej, jak i na liczbie uczestników.

Uczestnicy III edycji konferencji to m.in. inżynierowie, specjaliści (30%), kierownicy i managerowie niższego szczebla (25%), dyrektorzy i managerowie wyższego szczebla (23%), prezesi, właściciele firm, członkowie zarządu (15%), pracownicy naukowi (9%). Reprezentowali oni różne sektory – firmy produktowe i usługowe (26%), firmy projektowe (21%), wykonawców (20%), zamawiających i administrację publiczną (20%), uczelnie, instytucje, firmy doradczo-konsultingowe (13%).

214 UCZESTNIKÓW
30 REFERATÓW
9 STOISK FIRMOWYCH
2 DEBATY

Galeria

​II edycja Konferencji Drogowo-Mostowej odbyła się 3-5 października 2018 r. Sukces pierwszej edycji wydarzenia i coraz większe nim zainteresowanie zarówno potencjalnych uczestników, jak i prelegentów, poskutkowało decyzją o zwiększeniu liczby sesji merytorycznych oraz przedłużeniu konferencji o jeden dzień. Istotą ówczesnego spotkania było kompleksowe połączenie tematyki projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i mostów na m.in. skomplikowanych terenach gruntowych.

194 UCZESTNIKÓW
28 PRELEGENTÓW
32 TEMATY
10​ STOISK FIRMOWYCH

Galeria

I edycja Konferencji Drogowo-Mostowej odbyła się 4-5 października 2017 r. Pomimo swojego debiutu, konferencja została bardzo dobrze oceniona zarówno przez wykładowców, jak i jej uczestników oraz partnerów. Podkreślono szczególną wagę poruszanej tematyki, jako że procesy naturalne powinny być wyjątkowo starannie i wszechstronnie poznane oraz właściwie, jako sztuka geotechniczna, docenione w każdym przedsięwzięciu budownictwa drogowo-mostowego.

1​86 UCZESTNIKÓW
​26 PRELEGENTÓW
34 TEMATY
14 STOISK FIRMOWYCH

Galeria

Miejsce konferencji i propozycja zakwaterowania

Hotel Novotel w Katowicach

Hotel Novotel w Katowicach

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Hotelu Novotel w Katowicach, położonym w ścisłym centrum miasta. Komfortowe i dobrze wyposażone sale konferencyjne gwarantują świetne warunki
do wysłuchania referatów i zdobywania wiedzy. Sale wykładowe usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie części wystawienniczej.

Hotel Ibis budget Katowice Centrum

Hotel Ibis budget Katowice Centrum

Hotel ibis budget Katowice Centrum znajduje się bezpośrednio przy Hotelu Novotel Katowice Centrum, zatem jest wygodną alternatywną opcją zakwaterowania dla uczestników konferencji. Cechuje się dobrą jakością w świetnej cenie.

Wykład specjalnyPiotr Tomala: Narodowa zimowa wyprawa na K2

Polski podróżnik, taternik, alpinista i himalaista. Organizator, a także lider i kierownik wielu wypraw w góry wysokie. Ma na swoim koncie wiele przejść dróg sportowych w skałach, Tatrach i Alpach.

Uczestniczył w akcji ratowniczej na jeden z najbardziej wymagających ośmiotysięczników – Nanga Parbat (Pakistan; 8126 m n.p.m.), by pomóc w zejściu Élisabeth Revol i Tomaszowi Mackiewiczowi, którzy utknęli pod szczytem. Akcja ta rozeszła się szerokim echem w całym świecie, a o jej przebiegu dowiedziało się prawie miliard ludzi na wszystkich kontynentach.

Wycieczka regionalnaŚląskie Centrum Wolności i Solidarności

Nowo powstałe Śląskie Centrum Wolności i Solidarności to wyjątkowa instytucja kulturowa. Jednym z jej zadań jest prowadzenie Muzeum Izby Pamięci Kopalni Wujek.
Muzeum znajduje się w zabytkowym budynku, z jego lokalizacją związana jest dramatyczna historia zamachu na strajkujących górników. 16 grudnia 1981 roku z rampy obecnego budynku muzealnego pluton specjalny ZOMO oddał strzały w kierunku górników reprezentujących Kopalnię Wujek. Tę sytuację upamiętnia stała ekspozycja, prezentowana przez instytucję na ok. 1100 m² historycznego budynku.
ŚCWiS to miejsce silnie związane z historią regionu, które powinien odwiedzić każdy przyjeżdżający na Śląsk.

Możliwości udziału

Koszty uczestnictwa
PAKIET STANDARD

PAKIET STANDARD

1590 zł netto

Zgłoś udział
PAKIET PRENUMERATOR

PAKIET PRENUMERATOR

1 390 zł netto

Zgłoś udział
PAKIET TRZECIA OSOBA MINUS 50%

PAKIET TRZECIA OSOBA MINUS 50%

3 975 zł netto

Zgłoś udział

W cenie:

• dwa dni merytoryczne,
• obiady i przerwy kawowe,
• uroczysty bankiet,
• kolacja towarzyska,
• materiały konferencyjne,
• wycieczka regionalna

*Cena uczestnictwa nie zawiera kosztów noclegu oraz opłaty parkingowej

Zgłoś udział

* Wymagane pola

Jeżeli reprezentujesz jednostkę publiczną i udział w konferencji w całości finansowany jest ze środków publicznych, szkolenie jest zwolnione z naliczenia podatku VAT. Aby uzyskać możliwość zwolnienia z VAT-u, w celu rejestracji skontaktuj się z organizatorem: Daria Pilch, d.pilch@elamed.pl, tel. 500 039 693.

Twoje dane
Dane do faktury/wysyłki

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Elamed Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-203), przy al. Roździeńskiego 188 c. NIP: 954-257-33-00, REGON: 240514233, KRS 0000411505 (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS), tel.: 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl. Szersze informacje, jak przetwarzamy dane osobowe opisane są w polityce prywatności oraz na stronie zgoda-status.elamed.pl

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.