Cel konferencji

Obecnie mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem budownictwa komunikacyjnego i nierozerwalnie związaną z tym szeroką potrzebą wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy odpowiedniego projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i obiektów mostowych w nierzadko złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych. W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w już czwartej edycji Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”.

Udział w konferencji rekomendujemy przedstawicielom sektora projektowego, wykonawczego, a także administracyjnego branży drogowo-mostowej.

Dlaczego warto wziąć udział

Card image cap Spotkanie z ekspertami branży drogowo-mostowej
Card image cap Wiedza, dyskusja i wymiana doświadczeń
Card image cap Praktyczne przykłady do wykorzystania w pracy zawodowej
Card image cap Nawiązanie nowych kontaktów biznesowych

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

W związku z pandemią koronawirusa konferencja po raz pierwszy odbędzie się także w nowej formule – zapraszamy do spotkania online.

Zapewniamy, że wydarzenie zostanie zorganizowane w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo prelegentów oraz osób zaangażowanych w realizację konferencji.

 

SPONSOR PLATYNOWY EDYCJI 2020

SPONSORZY ZŁOCI EDYCJI 2020

PARTNERZY EDYCJI 2020

Patronat honorowy edycji 2020

MI GDDKIA IBDiM OIGD PIIB PKD PSWNA PZITB PZPB SITK RP SPC ZDW KATOWICE

klos
Prelegenci edycji 2020

Card image cap
Wiktoria Baranowska

specjalista ds. badań i rozwoju
Biuro Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt

Card image cap
Jan Deja

prof. dr hab. inż. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Stowarzyszenie Producentów Cementu

Card image cap
Aleksander Duda

mgr inż.
Politechnika Rzeszowska

Card image cap
Barbara Dzieciuchowicz

prezes zarządu
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Card image cap
Rafał Gajewski

członek zarządu, dyrektor pionu betonu i kruszyw
CEMEX Polska

Card image cap
Michał Gołos

menedżer ds. technologii warstw asfaltowych EMEA
Tensar Polska

Card image cap
Marcin Grygierek

dr inż.
Politechnika Śląska

Card image cap
Kazimierz Gwizdała

prof. dr hab. inż.
Politechnika Gdańska

Card image cap
Grzegorz Horodecki

dr inż.
Politechnika Gdańska

Card image cap
Przemysław Kęsik

regionalny dyrektor sprzedaży
AARSLEFF

Card image cap
Dominik Małasiewicz

Project Manager
Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Card image cap
Lidia Markowska

dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Card image cap
Piotr Mazurowski

menadżer ds. technologii optymalizacji nawierzchni
Tensar Polska

Card image cap
Adam Miziewicz

mgr inż., kierownik projektu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Card image cap
Przemysław Ostrowski

ekspert
Biuro Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt

Card image cap
Michał Piątek

specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach

Card image cap
Marek Przeradzki

prezes zarządu
Visolis

Card image cap
Piotr Rychlewski

mgr inż.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Card image cap
Dariusz Sobala

dr inż.
STRABAG

Card image cap
Zbigniew Tabor

dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Card image cap
Radosław Włodarski

doradca sprzedaży inwestycyjnej
Leca Polska

Card image cap
Adam Wojczuk

dyrektor ds. strategii rozwoju LOTOS Asfalt

Card image cap
Adam Wysokowski

prof. dr hab. inż.
Uniwersytet Zielonogórski

Poprzednie edycje

Tegoroczna edycja, pomimo swojej niestandardowej formuły, gdzie spotkanie na żywo zostało zastąpione transmisją online, niezmiennie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem jej odbiorców. W czasie dwudniowego wydarzenia odnotowano obecność blisko czterystu uczestników przed odbiornikami! Zmiany w realizacji konferencji nie wpłynęły na jej wysoki poziom merytoryczny, który jest podkreślany od lat. Zgodnie z planem odbyły się cztery sesje tematyczne, podczas których wygłoszono czternaście referatów, a także dwie debaty. Transmisja przebiegła bez problemów technicznych.

14 referatów
4 sesje
400 uczestników
2 debaty

Galeria

Pliki do pobrania

Materiał dodatkowy: MOSTY 3_2020 MOSTY-3_2020.pdf
Materiał dodatkowy: Magazyn Autostrady 4_2020 Magazyn-Autostrady-4_2020.pdf
Materiał dodatkowy: Magazyn Autostrady 5_2020 Magazyn-Autostrady-5_2020.pdf
MATERIAŁ DODATKOWY: Odpowiedzi na pytania uczestników do referatów i debat Material-dodatkowy_Odpowiedzi-na-pytania-uczestnikow-do-referatow-i-debat.pdf
Michał Piątek (GDDKiA Katowice): Zarys problematyki zarządzania drogami krajowymi na terenach objętych wpływem podziemnej eksploatacji górniczej na przykładzie dróg zarządzanych przez GDDKiA o. Katowice Michal_Piatek_GDDKiA_Katowice.pdf
Piotr Mazurowski (Tensar Polska): Zastosowanie georusztów heksagonalnych do wzmacniania podłoża gruntowego w świetle wymagań Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych Piotr_Mazurowski_Tensar_Polska.pdf
Materiał dodatkowy: Geosyntetyki Tensar w inżynierii lądowej i wodnej TENSAR POLSKA Geosyntetyki-Tensar-w-inzynierii-ladowej-i-wodnej-TENSAR-POLSKA.pdf
Materiał dodatkowy: System optymalizacji nawierzchni Spectra TENSAR POLSKA System-optymalizacji-nawierzchni-Spectra-TENSAR-POLSKA.pdf
Materiał dodatkowy: Wzmacnianie podłoża TENSAR POLSKA Wzmacnianie-podloza-TENSAR-POLSKA.pdf
Grzegorz Horodecki (Politechnika Gdańska): Przygotowanie inwestycji drogowo-mostowej w zakresie geotechniki - wybrane problemy Grzegorz_Horodecki_Politechnika_Gdanska.ppsx
Radosław Włodarki (Leca Polska): Techniki odciążania konstrukcji na słabonośnych gruntach lekkim kruszywem keramzytowym Radoslaw_Wlodarski_Leca_Polska.pdf
Materiał dodatkowy: LECA Keramzyt geotechniczny LECA-Keramzyt-geotechniczny.pdf
Piotr Rychlewski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów): Zatosowanie ciągłego wzmocnienia podłoża w budownictwie infrastrukturalnym Piotr_Rychlewski_IBDiM.ppsx
Dominik Małasiewicz (Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego): Stabilizacja i uzdatnianie gruntów przy użyciu wapna palonego i spoiw wapiennych Dominik_Malasiewicz_SPW.ppsx
Marek Przeradzki (Visolis): Stabilizacja preparatem jonowymiennym jako alternatywa dla wymiany gruntów Marek_Przeradzki_Visolis.pdf
Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski): Praktyczne doświadczenia ze stosowania nawierzchni MMA z asfaltów modyfikowanych gumą na obiektach mostowych Adam_Wysokowski_Uniwersytet_Zielonogorski.ppsx
Marek Dmochowski (Cemex Polska): Betony nawierzchniowe z eksponowanym kruszywem - aspekty trwałościowe Marek_Dmochowski_Cemex_Polska.ppsx
Materiał dodatkowy: Deco Konstancin Cemex Polska Deco-Konstancin-Cemex-Polska.mp4
Materiał dodatkowy: Insularis Piano 800 FullHD v2 Cemex Polska Insularis-Piano-800-FullHD-v2-Cemex-Polska.mp4
Marcin Grygierek (Politechnika Śląska): Problematyka funkcjonowania wspólnej nawierzchni torowiska tramwajowego i drogi kołowej wykonanej z płyt betonowych posadowionych na macie wibroizolacyjnej Marcin_Grygierek_Politechnika_Slaska.ppsx
Marcin Grygierek: Film do prezentacji Marcin_Grygierek_film.mp4
Przemysław Ostrowski, Wiktoria Baranowska (ORLEN Asfalt): Metody wzmacniania nawierzchni asfaltowych dopasowane do nośności korpusu drogowego Przemyslaw_Ostrowski_Wiktoria_Baranowska_ORLEN_Asfalt.ppsx
Materiał dodatkowy: Prezentacja handlowa ORLEN Asfalt sp. z o.o. Prezentacja-handlowa-ORLEN-Asfalt-.ppsx
Kazimierz Gwizdała (Politechnika Gdańska), Przemysław Kęsik (Aarsleff): Posadowienie obiektów mostowych, pale wiercone i przemieszczeniowe Kazimierz_Gwizdala_Politechnika_Gdanska_Przemyslaw_Kesik_Aarsleff.ppsx
Materiał dodatkowy: AARSLEFF interaktywny folder AARSLEFF-interaktywny-folder.pdf
Aleksander Duda (Politechnika Rzeszowska): Zmiana technologii budowy wiaduktu w km 89,643 na szlaku Idzikowice - Opoczno Płd w ramach projektu Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa, etap II Aleksander_Duda_Politechnika_Rzeszowska.ppsx
Aleksander Duda: Film do prezentacji Aleksander_Duda_film_do_prezentacji.mp4
Adam Miziewicz (GDDKiA Kraków): Aspekty społeczne i techniczne projektowania tuneli w ciągu drogi ekspresowej S52 - Północna Obwodnica Krakowa Adam_Miziewicz_GDDKiA_Krakow.ppsx
Materiał dodatkowy: LOTOS_Asfalt_MODBIT_HiMA LOTOS_Asfalt_MODBIT_HiMA.pdf
Materiał dodatkowy: LOTOS_Asfalty_WMA LOTOS_Asfalty_WMA.pdf
Materiał dodatkowy: Katalog AS 2020 Katalog-AS-2020.pdf
Materiał dodatkowy: TAURONIT D TAURONIT-D.pdf
Materiał dodatkowy: TAURONIT H TAURONIT-H.pdf

Podczas trzydniowej konferencji, w której wzięło udział 214 osób, odbyło się siedem sesji tematycznych, w trakcie których wygłoszono 30 referatów. Największym atutem spotkania jest zaangażowanie prelegentów na co dzień związanych ze środowiskiem akademickim, a także praktyków realizujących inwestycje infrastrukturalne. Wydarzenie z każdym rokiem zdobywa nowych sympatyków, zyskując przy tym na wartości zarówno merytorycznej, jak i na liczbie uczestników.

Uczestnicy III edycji konferencji to m.in. inżynierowie, specjaliści (30%), kierownicy i managerowie niższego szczebla (25%), dyrektorzy i managerowie wyższego szczebla (23%), prezesi, właściciele firm, członkowie zarządu (15%), pracownicy naukowi (9%). Reprezentowali oni różne sektory – firmy produktowe i usługowe (26%), firmy projektowe (21%), wykonawców (20%), zamawiających i administrację publiczną (20%), uczelnie, instytucje, firmy doradczo-konsultingowe (13%).

214 UCZESTNIKÓW
30 REFERATÓW
9 STOISK FIRMOWYCH
2 DEBATY

Galeria

​II edycja Konferencji Drogowo-Mostowej odbyła się 3-5 października 2018 r. Sukces pierwszej edycji wydarzenia i coraz większe nim zainteresowanie zarówno potencjalnych uczestników, jak i prelegentów, poskutkowało decyzją o zwiększeniu liczby sesji merytorycznych oraz przedłużeniu konferencji o jeden dzień. Istotą ówczesnego spotkania było kompleksowe połączenie tematyki projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i mostów na m.in. skomplikowanych terenach gruntowych.

194 UCZESTNIKÓW
28 PRELEGENTÓW
32 TEMATY
10​ STOISK FIRMOWYCH

Galeria

I edycja Konferencji Drogowo-Mostowej odbyła się 4-5 października 2017 r. Pomimo swojego debiutu, konferencja została bardzo dobrze oceniona zarówno przez wykładowców, jak i jej uczestników oraz partnerów. Podkreślono szczególną wagę poruszanej tematyki, jako że procesy naturalne powinny być wyjątkowo starannie i wszechstronnie poznane oraz właściwie, jako sztuka geotechniczna, docenione w każdym przedsięwzięciu budownictwa drogowo-mostowego.

1​86 UCZESTNIKÓW
​26 PRELEGENTÓW
34 TEMATY
14 STOISK FIRMOWYCH

Galeria

Zarezerwuj miejsce już dziś!
  * Wymagane pola.

  00
  DNI
  00
  GODZIN
  00
  MINUT
  00
  SEKUND

  ZAMÓWNewsletter

  Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.