Prelegenci

Podczas konferencji prelekcje wygłosili:

Adam Bolt

Adam Bolt

dr hab. inż., prof. nadzw. PGMichał Gołos

Michał Gołos
Marcin Grygierek

Marcin Grygierek

dr inż.Kazimierz Gwizdała

Kazimierz Gwizdała

prof. dr hab. inż.Jacek Kawalec

Jacek Kawalec

dr inż.Piotr Kijowski

Piotr Kijowski
Przemysław Łysiak

Przemysław Łysiak
Arkadiusz Madaj

Arkadiusz Madaj

dr hab. inż., prof. PPPiotr Mazurowski

Piotr Mazurowski
Piotr Rychlewski

Piotr Rychlewski

mgr inż.Marek Salamak

Marek Salamak

dr hab. inż., prof. Pol. Śl.Rafał Sieńko

Rafał Sieńko

dr inż.Dariusz Sobala

Dariusz Sobala

dr inż.Zbigniew Tabor

Zbigniew Tabor
Krzysztof Trojnar

Krzysztof Trojnar

dr hab. inż., prof. PRzMartin Vandenhof

Martin Vandenhof

DrAdam Wysokowski

Adam Wysokowski

dr hab. inż., prof. UZProgram konferencji

Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:

Rejestracja uczestników 9:00

Otwarcie konferencji: Przywitanie uczestników oraz wprowadzenie do tematyki konferencji
Dyrektor Zbigniew Tabor - ZDW Katowice

Profesor Arkadiusz Madaj, Politechnika Poznańska, ZMRP
9:30

Sesja I
„Uwarunkowania geotechniczne a wybór materiałów i metody budowy dróg”

Opiekun sesji: Adam Wysokowski PROBLEMATYKA FUNKCJONOWANIA DRÓG NA TERENACH GÓRNICZYCH
MARCIN GRYGIEREK (Politechnika Śląska) WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO O CECHACH TIKSOTROPOWYCH. DOŚWIADCZENIA Z BUDOWY OBWODNICY MYSZKOWA - DW791
LESŁAW DWORZYŃSKI (ZDW Katowice) WSPÓŁCZESNA GEOTECHNIKA TRANSPORTOWA Z WYKORZYSTANIEM GEOSYNTETYKÓW
JACEK KAWALEC (Politechnika Śląska) KOLUMNY PIASKOWE W OSŁONIE GEOSYNTETYCZNEJ GEC JAKO PRZYKŁAD SKUTECZNEGO WZMOCNIENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH
RAFAŁ LASOWY (TPA) NOWATORSKIE METODY WYKONYWANIA POSADOWIEŃ Z CEMENTOGRUNTU
PIOTR RYCHLEWSKI (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) ZASTOSOWANIE ŚWIATŁOWODOWYCH CZUJNIKÓW ROZPROSZONYCH DO MONITOROWANIA OBIEKTÓW LINIOWYCH
RAFAŁ SIEŃKO (Politechnika Krakowska)
10:00 - 11:30

Przerwa kawowa 11:30 - 12:00

Sesja II
„Fundamentowanie obiektów mostowych na terenach o trudnych warunkach gruntowych”

Opiekun sesji: Jan Biliszczuk PALISADY W OBIEKTACH MOSTOWYCH
DARIUSZ SOBALA (Politechnika Rzeszowska) ODDZIAŁYWANIE DODATKOWE NA OBIEKTY MOSTOWE POSADOWIONE W GRUNTACH UWARSTWIONYCH
KAZIMIERZ GWIZDAŁA (Politechnika Gdańska) TENDENCJE ROZWOJOWE POSADAWIANIA MOSTOWYCH KONSTRUKCJI GRUNTOWO-POWŁOKOWYCH NA TRUDNYCH WARUNKACH GRUNTOWO-WODNYCH Z WYKORZYSTANIEM FUNDAMENTÓW PODATNYCH
ADAM WYSOKOWSKI (Uniwerystet Zielonogórski), MICHAŁ MOŃKA (Viacon), JERZY HOWIS (Infrastruktura Komunikacyjna) OBIEKTY MOSTOWE NA TERENACH Z DEFORMUJĄCYM SIĘ PODŁOŻEM
MAREK SALAMAK (Politechnika Śląska) WPŁYW SPOSOBU KSZTAŁTOWANIA BUDOWY I UTRZYMANIA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA ICH TRWAŁOŚĆ
ARKADIUSZ MADAJ (Politechnika Poznańska) WYMAGANIA MATERIAŁOWE DLA STALI ZBROJENIOWEJ WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH NORM W KONTEKŚCIE PROJEKTOWANIA MOSTÓW
MAGDALENA PIOTROWSKA, MICHAŁ KOSTYK (Centrum Promocji Jakości Stali)
12:00 - 13:30

Obiad 13:30 - 15:00

Sesja III
„Projektowanie i budowa skarp nasypów i wykopów”

Opiekun sesji: Adam Bolt STABILIZACJA SKARP I ZBOCZY METODĄ GWOŹDZIOWANIA W WARUNKACH FLISZU KARPACKIEGO
ARTUR JAROŃ (ZRI Chrobok) ANALIZA STATECZNOŚCI ORAZ SPOSOBY ZABEZPIECZENIA SKARPY W GDYNI
ARKADIUSZ KRYCZAŁŁO (Geoset s.c.) PRZYKŁADY EROZYJNYCH USZKODZEŃ SKARP I AWARII OBIEKTÓW BUDOWNICTWA DROGOWEGO
MACIEJ KUMOR (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) OCENA ZAGROŻEŃ I ZABEZPIECZANIE SKARP NASYPÓW DROGOWYCH NA TERENACH OSUWISKOWYCH
KRZYSZTOF TROJNAR (Politechnika Rzeszowska) MASZYNY INTELIGENTNE KOMATSU REWOLUCJĄ NA POLSKIM RYNKU SYSTEMÓW STEROWANIA MASZYN ORAZ GWARANCJĄ NAJWYŻSZEJ PRODUKTYWNOŚCI W BUDOWIE SKARP ORAZ TRADYCYJNYCH ROBOTACH ZIEMNYCH
MACIEJ GREMBLEWSKI (Komatsu)
15:00 - 16:15

Przerwa kawowa 16:15 - 16:35

Sesja IV
„Nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe. Podłoże drogowe i podbudowa”

Opiekun sesji: Jacek Kawalec PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII MCE W NAWIERZCHNIACH NA GÓRNYM ŚLĄSKU
MARCIN GRYGIEREK (Politechnika Śląska) SPOIWO STABILIZACYJNE SILMENT CQ 25 - SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM
KATARZYNA WARESIAK-MAJDA (Cemex) STABILIZACJA PODŁOŻA GRUNTOWEGO I DOLNYCH WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PRZY WYKORZYSTANIU GEORUSZTÓW
MICHAŁ GOŁOS (Tensar) WZMACNIANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO BUDOWLI DROGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM KOLUMN I GEOSYNTETYKÓW
KRZYSZTOF TROJNAR (Politechnika Rzeszowska)
16:35 - 17:35

Zakończenie I dnia - wnioski i podsumowanie 17:35 - 17:45

Uroczysty bankiet i gala jubileuszowa „Magazynu Autostrady” i czasopisma „Mosty” 20:30

Otwarcie drugiego dnia konferencji 9:00

Sesja V
„Doświadczenia i dobre praktyki na podstawie zrealizowanych inwestycji drogowo-mostowych”

Opiekun sesji: Magdalena Biegańska DOŚWIADCZENIA Z ZASTOSOWANIA URZĄDZENIA HSM (Hydrostatic Measurement) DO POMIARU OSIADAŃ GRUNTÓW
DOMINIK KMITA (TPA) NOWOCZESNE MATERIAŁY Z RECYKLINGU OPON SAMOCHODOWYCH I MOŻLIWOŚCI ICH ZASTOSOWANIA W BUDOWNICTWIE DROGOWYM I MOSTOWYM
DARIUSZ SOBALA, ALEKSANDER DUDA (Politechnika Rzeszowska) ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII GRUNTU ZBROJONEGO W KSZTAŁTOWANIU KONSTRUKCJI PRZYCZÓŁKÓW. PRZYKŁADY REALIZACJI I ANALIZA DOŚWIADCZEŃ
PRZEMYSŁAW ŁYSIAK (Budimex) MOSTY BLIŹNIACZE PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ NA WSCHODNIEJ OBWODNICY KRAKOWA
BOGUSŁAW PILUJSKI, MAGDALENA BIEGAŃSKA (Strabag)
9:45 - 10:45

Przerwa kawowa 10:45 - 11:00

Sesja VI
„Nawierzchnie drogowo-mostowe: materiały, technologie i przykładowe rozwiązania” cz. I

Opiekunowie sesji: Aleksander Zborowski, Maciej Przybylski NAWIERZCHNIE DROGOWE - DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI
PIOTR RADZISZEWSKI (Politechnika Warszawska) ASFALTY MODYFIKOWANE SHELL CARIPHALTE
MARTIN VANDENHOF (Shell) ZASTOSOWANIE GEORUSZTÓW HEKSAGONALNYCH W OPTYMALIZACJI KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH
PIOTR MAZUROWSKI (Tensar) BETONOWE NAWIERZCHNIE DROGOWE – PRZEMYŚLANE I UZASADNIONE ROZWIĄZANIA DLA POLSKICH DRÓG
PIOTR KIJOWSKI (Stowarzyszenie Producentów Cementu)
11:00 - 12:05

Przerwa kawowa 12:05 - 12:30

Sesja VII
„Nawierzchnie drogowo-mostowe: materiały, technologie i przykładowe rozwiązania” cz. II

Opiekunowie sesji: Aleksander Zborowski, Maciej Przybylski DOŚWIADCZENIA I SPRZĘT STOSOWANT DO OCENY WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH NA PRZYKŁADZIE NORWEGII I POLSKI
WOJCIECH ŻUREK (Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Technologii, GDDKiA Katowice) WMA - WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI ASFALTU
MAREK FECKO (Lotos Asfalt) SPOSOBY UZYSKANIA DUŻEJ RÓWNOŚCI NAWIERZCHNI NA PRZYKŁADZIE PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789
ZBIGNIEW TABOR (ZDW Katowice) NAWIERZCHNIE MOSTOWE NA PŁYTACH STALOWYCH NA PRZYKŁADZIE MOSTU IM. GROTA ROWECKIEGO W WARSZAWIE
MICHAŁ SARNOWSKI (Politechnika Warszawska)
12:30 - 13:30

Zakończenie konferencji – wnioski i podsumowanie 13:30 - 13:45

Obiad 13:45 - 15:00

Wycieczka techniczna – Kopalnia Guido w Zabrzu 15:00 - 17:00

Hotel

Tematyka

  • uwarunkowania geotechniczne a wybór materiałów i metody budowy dróg
  • fundamentowanie obiektów mostowych na terenach o trudnych warunkach gruntowych
  • projektowanie i budowa skarp nasypów i wykopów
  • nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe. Podłoże drogowe i podbudowa
  • doświadczenia i dobre praktyki na podstawie zrealizowanych inwestycji drogowo-mostowych
  • nawierzchnie drogowe i mostowe: materiały, technologie i przykładowe rozwiązania
Katowice z lotu ptaka

Region:

Katowice – stolica województwa śląskiego i centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Mimo tego na ich terenie znajduje się kilka terenów objętych ochroną prawną, m.in. dwa rezerwaty przyrody, dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, trzy użytki ekologiczne, liczne parki i skwery. Najbardziej charakterystycznym obiektem miasta są popularny „Spodek” – hala widowiskowa miejsce wielu światowych imprez, koncertów i rozgrywek sportowych, Pomnik Powstańców Śląskich – największy pomnik w kraju oraz jedyna w Polsce wieża spadochronowa

Śląsk jako region zajmuje obszar zróżnicowany pod wieloma względami: geograficznym, gospodarczym, kulturowym, etnicznym czy religijnym. To najważniejszy region przemysłowy, który położony jest w południowej części Polski. Jest on bardzo dobrze skomunikowany z ogólnoeuropejską siecią transportową.

Wycieczka techniczna

Wycieczka techniczna:

Kopalnia „Guido” w Zabrzu powstała w XIX w. Dla turystów udostępniono 3 poziomy: poziom 170 m, zwany poziomem św. Barbary, koncentruje się na trudzie pracy w kopalni z początku XX w. , poziom 320 m to dwudziestowieczna kopalnia w pełnej okazałości. Trasa liczy ok. 2,5 km i pozwala doświadczyć realiów pracy górniczej. Końcowy etap zwiedzania to wizyta w najgłębiej położonym pubie w Europie oraz poziom 355 to wyprawa w najbardziej surowe rejony Kopalni Guido, gdzie zwiedzający mogą przeżyć prawdziwą górniczą szychtę.

Patronat honorowy

Kontakt